"Takdimiyle hasrı ifade eden بِاْلاٰخِرَةِ kelimesi, bazı ehl-i kitabın iman ettikleri âhiret, hakikî bir âhiret olmadığına târizdir." Tariz iğneleme demek değil mi, Kur'an-ı Kerim'de iğneleme var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"2. Takdimiyle hasrı ifade eden بِاْلاٰخِرَةِ kelimesi, bazı ehl-i kitabın iman ettikleri âhiret, hakikî bir âhiret olmadığına târizdir."

"Çünkü, onların لَنْ تَمَسَّنَا النًّارُ اِلاَّۤ اَيَّامًا مَعْدُودَةً âyet-i kerimesinin hikâye ettiği gibi, 'Cehennem ateşi, bizi daima yakacak değil ya! Ancak birkaç gün yakacaktır.' gibi sözleriyle ve bir cihette lezaiz-i cismaniyeyi nefiy ve inkâr ettiklerinden anlaşıldığına göre, bildikleri âhiret, mecazî bir âhiret imiş." (1)

Bu cümlede Ehl-i kitabın ahiret inancının ne kadar esasız ve çürük olduğu ifade ediliyor.

Yani Ehl-i kitabın, "Cehennem bizi bir kaç gün yakacaktır." şeklindeki ifadeleri gösteriyor ki, onlar Kur'an'ın bahsettiği gerçek ahirete değil, kendi kafalarında hayal ettikleri mecazi bir ahirete inanıyorlar. Ayrıca lezaizi cismaniyeye de inanmıyorlar.

Kur’an da iğneleme, azarlama, istihza ve tariz gibi edebi sanatlar kullanılmıştır.

Edebiyatta "ta'riz" "kapalıca itiraz etmek" demektir. Bunu "bir tarafı gösterip diğer tarafı kast etmek" diye tarif ederler.

"Kitabınızı o kadar muhafazaya çalışıyorsunuz ki sahifeleri dağılmasın diye kenarlarını kesmiyorsunuz" ibaresi bir tariz­dir. Bundan maksûd olan "Ders çalışmadığınız kitaplarınızın kenarlarını kesmeyişinizden belli" ifadesidir. O ise bir itirazdır. Birinci fıkrada bir, taraf yani "kitapların kesilmediği" gösterilmiş, fakat onunla diğer taraf yani "çalışmamak" anlatılmak istenmiştir.(2)

Dipnotlar:

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 4. Âyet Tefsiri.

(2) bk. Tahirü'l-Mevlevî, Edebiyat Lügati, s. 161.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...