"Cennetin en çok ve en mütenevvi lezzetleri cismanîdir. Ve saadet-i ebediyenin en ehemmiyetli ve herkesin istediği ve ünsiyet ettiği nimetleri cismanîdir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ahiret hayatında ruh ile beden, madde ile mâna iki temel esas olarak bulunacaklar. İnsan cennette hem ruhen ve manen, hem de bedenen ve maddeten her türlü nimeti tadacak ve mutmain olacaktır. Bazı dalalet fırkalarının iddia ettiği gibi, cennet ve cehennem sadece manevî ve ruhanî bir hayattan ibaret değildir.

Cennette her türlü maddî ve manevî nimetler bulunacaktır. Nasıl dünyada yediğimiz içtiğimiz, kokladığımız, dokunduğumuz, tattığımız şeyler cismanî varlıklar ise, onlardan daha güzeli, daha ulvisi ve daha lezzetlisi cennette bulunacaktır.

Mesela, burada yediğimiz bir elma orada da aynen ve cismen bulunacak, ama dünyadaki lezzeti ile mukayese edilmeyecek kadar lezzetli olacaktır.

Bu dünya da bir gölgeler âlemidir; her şeyin aslı ve kemal derecesi ahirette sergilenecektir. Bu dünyanın bağ ve bahçeleri, cennet bahçelerine göre gölge kadar zayıf kaldığı gibi, bu dünyanın her türlü makamı da cennetteki mertebeler yanında yine gölge kadar geri ve sönük kalırlar. Şu var ki, insan bu gölgeler âlemindeki imtihanını kazanacaktır ki, asıllar âleminin her türlü saadetine kavuşabilsin.

Bu dünya hayatında Allah için yapılan sohbetlerin arkasında, ahiretteki ebedî sohbetler gizlidir. Buradaki sohbetler o âlemdekilere göre gölge gibi zayıf kalırlar, ama o asıllara da ancak bu gölgelerle varılır. Peygamberlerin ve büyük zatların sohbetlerinde bulunmak, cennetin her türlü maddî sofralarından mukayese edilmeyecek kadar üstündür, zevklidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

casper97
Dünyada ki elma ve portakal ahiretin elma ve portakalı yanında elma ve portakal resmi gibi kalır . Çünkü orada ki maddi ve manevi nimetleri yanında dünya nimetleri hayal gibi kalır .
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...