"Evet, koca bir ağacın bir derece ruha benzeyen programını ve kanun-u teşekkülâtını, bir nokta gibi en küçük çekirdekte derc edip muhafaza eden bir Zât-ı Hakîm-i Zülcelâl, bir Zât-ı Hafîz-i Bîzevâl..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu cümle, daha önce yapılan tesbitlerin ve hikmet derslerinin bir hülasası gibidir. Bir ağacın bütün ömrü boyunca işlediği ameller küçücük çekirdeğinde kaydediliyor. İnsanın da bedeninin bütün hususiyetleri nutfede kaydedilmekle birlikte, ruhunun bütün faaliyetleri de hafızasında kaydediliyor. Bu yönüyle her insan, Üstadımızın ifadesiyle ayrı bir nevi gibidir. Birbirinden tamamen ayrıdır. Kalbindeki inancıyla, aklındaki bilgilerle, nefsindeki arzularıyla, hedefleri ve gayeleriyle, beslediği doğru veya yanlış sevgileri ve korkularıyla kısacası ruhunun bütün faaliyetleriyle ayrı bir âlem olan insan, öldüğünde onun ruhundaki bu özellikler bir başka ruhta devam etmiyor. Meselâ, bir âlimin ilmi onun ana rahmindeki çocuğuna sirâyet etmiyor. O halde, Hakîm-i Zülcelâl ve Hafîz-i Bîzevâl olan Allah, her bir ruha, Haşir Risalesinde beyan edildiği gibi, layık olduğu “mükâfat ve mücazat”ı vermek üzere ruhları bâki kılacaktır ve kılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...