Üçüncü Kelime için "Otuz İkinci Söz’ün Birinci Makamı gayet kuvvetli ve şâşaalı bir surette ispat ettiğinden, ona havale ederiz." deniyor. Alâkalı yer hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu Söz’de ayrı bir üslupla çok mühim hakikat dersleri verilmektedir. Şöyle ki, hiçbir varlığı sebeplerin yapamayacağı, tabiatın hiç bir şeyi icad edemeyeceği, tevhid itikadından sapmış bütün küfür ve şirk nevilerinin de hiç bir şeyi yaratmaya güçlerinin yetmeyeceği izah ve ispat edilirken, bu batıl itikadların namına farazî bir şahıs düşünülüyor ve onun bu âlemdeki varlıklardan birine Rab ve malik olmak dava ettiği esas alınarak mevcudatın o farazî şahsa verdikleri cevaplar kaydediliyor. O farazî şahıs atomdan başlayıp bütün kâinata kadar sıra ile her bir varlığa müracaat ediyor ve ona rab olduğunu iddia ediyor. Ve aldığı cevapların her birinde mağlup düştükçe daha üst bir varlığa malikiyet dava ediyor. Ona malik olduğu takdirde onun altındakilere de sahip olacağını düşünüyor. Bu farazî şahsa verilen her bir cevap tatlı bir üslupla bizlere ayrı bir tevhid ve marifet dersi olarak intikal ettirilmiş oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...