"Onların suretleri ve misalleri, mânâları, neticeleri alınır; âlem-i bekàda, ehl-i bekà için ebedî manzaraların yapılmasına medar olurlar. Yahut ebedî âlemde Sâni-i Ebedî istediği şekillere sokar. Çünkü, o masnûat, bekà içindir. Onların o zahirî..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu paragrafın özeti; yaratılmış hiçbir mahluk zayi edilmeyip, hepsi beka aleminde değerlendirilecekler.

İnsanlar bile, israf olmasın diye kullanılmış madenleri ve eski eşyaları "geri dönüşüm" adı altında yeniden değerlendiriyor da sonsuz hikmet sahibi ve bir ismi de Muktesid olan Allah’ın, kâinatta kullanmış olduğu varlıkları hebaen yok etmesi düşünülemez.

Bu sebeple kâinatta istihdam edilmiş hiçbir eşya yok olmayacaktır. Bunlar beka aleminde farklı bir format, farklı bir boyutta varlığını idame ettirecekler demektir.

Yâhut ebedî âlemde Sâni’-i Ebedî istediği şekillere sokar. Çünki o masnuat, bekâ içindir. Onların o zahirî ölüm ve fenâları; vazifelerinden terhistir, i’dam değildir.”(1)

cümlesi bu manaya açıkça işaret ediyor.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Lasiyyemalar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...