"Eyyâm-ı şer’iyenin, dört saatten elli bin seneye kadar hükmü ve şümulü var." Buradaki “dört saati” nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Evet, kış günlerinde ve şimal taraflarında, gurup ve tulû mâbeyninde dört saat günden ve bu yerlerde kışta sekiz dokuz saatten ibaret eyyamlardan tut, tâ güneşin mihveri üstünde bir aya yakın yevminden, hattâ kozmoğrafyanın rivayetine göre, tâ 'Rabbü’ş-Şi’râ' tâbiriyle Kur’ân’da nâmı ilân edilen ve şemsimizden büyük 'Şi’râ' namında diğer bir şemsin, belki bin seneden ibaret olan gününden, tâ Şemsü’ş-Şümusun mihveri üstündeki elli bin seneden ibaret bir tek yevmine kadar eyyâm-ı Rabbâniye vardır.”(1)

Kış günlerinde ve kuzey taraflarında, Güneş'in doğuşu-batışı arasında dört saatlik günden ve bu yerlerde kış mevsiminde sekiz dokuz saatten ibaret olan günlerden tut, tâ Güneş'in kendi yörüngesi üstünde bir aya yakın olan gününe, hatta astronominin bildirdiğine göre, tâ "Rabbü'ş-Şi'râ" tâbiriyle Kur'ân'da adı ilân edilen ve güneşimizden büyük olan "Şi'râ" namında diğer bir güneşin, belki bin seneden ibaret olan gününden, tâ Şemsü'ş-Şümusun yörüngesi üstündeki elli bin seneden ibaret bir tek gününe kadar İlahî günler vardır.

Burada dört saat kutuplardaki gün kavramı ile izah ediliyor.

(1) bk. Barla Lahikası, 250. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...