"Said elli bin nefer kuvvetindedir; onun için serbest bırakmıyoruz." Bediüzzaman için kullanılan bu söz ne manadadır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu cümleyi anlayabilmek için alakalı mektubun tamamına bakmak lazım. O yüzden alakalı kısımları aşağıya aldık. Mektuptan da anlaşıldığı üzere, buradaki "elli bin" rakamı kesretten kinayedir. Ehl-i dünya Üstad'ın şahsını elli bin nefer kuvvetinde hesap etmiş. Üstad ise, şahıs olarak bir nefer benden elli defa daha kuvvetlidir, diyor. Ama siz davamdan ve hizmetimden korkuyorsanız, aldanıyorsunuz. Çünkü istinad ettiğim manevi kuvvet elli bin nefer değil, elli milyon nefer kuvvetindedir, diyor.

"Ehl-i dünya, sebepsiz, benim gibi âciz, garip bir adamdan tevehhüm edip, binler adam kuvvetinde tahayyül ederek beni çok kayıtlar altına almışlar. Barla'nın bir mahallesi olan Bedre'de ve Barla'nın bir dağında bir iki gece kalmaklığıma müsaade etmemişler. İşittim ki, diyorlar: 'Said elli bin nefer kuvvetindedir; onun için serbest bırakmıyoruz.' "

"Ben de derim ki: Ey bedbaht ehl-i dünya! Bütün kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde, neden dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz, divane gibi hükmediyorsunuz? Eğer korkunuz şahsımdan ise, elli bin nefer değil, belki bir nefer elli defa benden ziyade işler görebilir. Yani, odamın kapısında durup bana 'Çıkmayacaksın!..' diyebilir."

"Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur'ân'a ait dellâllığımdan ve kuvve-i mâneviye-i imaniyeden ise, elli bin nefer değil, yanlışsınız, meslek itibarıyla elli milyon kuvvetindeyim, haberiniz olsun! Çünkü Kur'ân-ı Hakîmin kuvvetiyle, sizin dinsizleriniz dahil olduğu halde bütün Avrupa'ya meydan okuyorum. Bütün neşrettiğim envâr-ı imaniye ile, onların fünun-u müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalelerini zir ü zeber etmişim. Onların en büyük dinsiz filozoflarını hayvandan aşağı düşürmüşüm. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa, Allah'ın tevfikiyle, beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler, inşaallah mağlûp edemezler. Madem böyledir; ben sizin dünyanıza karışmıyorum, siz de benim âhiretime karışmayınız. Karışsanız da beyhudedir."(1)

1) bk. Mektubat, On Altıncı Mektubun Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...