"Fettâh isminin tecellîsiyle, basit bir maddeden ayrı ayrı, çeşit çeşit, hadsiz muntazam suretlerin, beraber, her tarafta, bir anda, bir fiil ile açılmasıdır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Fettâh, her şeyi en iyi cihetten hikmetle açan ve her şeye lâyık bir şekil ve suret veren.Rahmet ve rızık kapılarını açan.” “Zorlukları kolaylaştıran.” “Hidayetiyle kalplere iman ve marifet kapılarını açan.”

“Eğer o beldelerin halkı inansalardı ve korkup sakınsalardı, hakikaten üzerlerine hem gökten, hem yerden (sayısız) bolluklar (bereketler) açardık; ancak onlar yalanladılar, biz de onları kazandıkları sebebiyle yakalayıverdik.” (A’râf sûresi, 96)

Bir milyon altı yüz binden fazla hayvan türü ve ondan daha fazla bitki türü olduğunu biliyoruz. Bu türlere giren fertlerin sayısını bilmek ise ancak Allah’a mahsus.

Sonsuz denecek kadar bu fertlerin bütün planları, nutfelerde, yumurtalarda yahut çekirdeklerde ilâhî ilim ve hikmetle yazılmış. Allah’ın Fettah ismi bu kutucukları hikmetli bir şekilde açıyor.

Bu açma fiili alelade olmuyor. Yumurtanın ne zaman, nasıl bir incelik ve nezaket ile açılacağı gibi hususlar ciddi bir ilim, irade, kudret ve hikmet ister. Çünkü o kutucukların içindeki hayat programları çok ince ve hassastırlar. Azıcık sıcaklık sapmasında bile bozulabiliyorlar.

İşte bu noktaların kitap haline gelmesi, bu planlardan yapılar kurulması Fettâh isminin tecellisiyle başlar. Canlılar âlemine bu nazarla bakabilsek ve onları, dünkü planların canlanmış ve büyümüş halleri olarak değerlendirebilsek, Fettâh isminin sonsuz tecellilerini bir derece görür ve hayran oluruz.

Fettâh isminin bir başka sahası da manevîdir. Kalplerden gaflet perdesinin kaldırılması ve o kalplerin iman ve hidayete açılması Fettâh isminin en muhteşem, en bereketli ve en kıymetli tecellisidir.

Gözü açılan bir insanın bir anda semalara çıkması, dağlarda dolaşması, denizleri kucaklaması gibi, kalbinden gaflet perdesi kalkan bir insan da ilâhî isimlere ve bu isimlerin kaynağı olan ilâhî sıfatlara muhatap olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...