"Feyâ sübhanallah! Zındık maddiyyun gâvurlar, bir Vâcibü’l-Vücudu kabul etmediklerinden, zerrât adedince bâtıl âliheleri kabul etmeye, mezheplerine göre muztar kalıyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir tek ilahın bütün kainatı tedbir ve idare ettiğini kabul etmememiz durumunda, bütün zerreleri ilah kabul etmemiz gerekir. Bu bir önerme ve hükümdür, bu önerme ve hükmün açılımını şu şekilde izah edebiliriz:

Bir tohum ya da çiçeğin bünyesinde çalışan bir atom parçacığı, hareket ve vaziyetini bünyesinde çalıştığı tohum ya da çiçeğin genel sistemine uygun bir şekilde tanzim etmek zorundadır. Zira atomun her hareketi, sistemin bir parçası bir unsurudur. Rastgele atılacak bir adım ya da hareket o tohum ya da çiçeğin bünyesinin mahvına sebep olur. Öyle ise o atom parçası çalıştığı çiçek ya da tohumun bütün sistem ve yapısını bilip ona göre hareket etmesi gerekir. Bu demek oluyor ki o atom parçası bütün çiçek ya da tohumun bünyesini ve kainat ile olan ilişkilerini bilecek bir ilime ve kudrete sahiptir. Bu da cansız, şuursuz ve iradesiz atoma bir nevi sonsuz ilim, irade, kudret vermek anlamına geliyor ki, bu cehaletin en derin bir tezahürü olur.

Ya da bu atom zerresi Allah’ın bir memurudur, onun plan ve sevki ile hareket ediyor. Atoma Allah’ın memuru nazarı ile bakılmaz ise, o zaman her bir atoma ilahlık payesi vermek gerekiyor ki, bu tam bir safsatadır.

Allah, tohum ve çiçeği öyle bir özellikte yaratmış ki, âdeta o tohum ve çiçeğin sümbülleşip açması için bütün kainatın seferber olması gerekiyor. Yani o tohumun kendi bünyesindeki sistem kainat sistemi ile entegre çalışıyor; öyle ise bir çiçeği ihya etmek için bütün kainat çarklarının işletilmesi gerekiyor.

Eğer çiçeği atom denilen zerre yapıyor diyorsan, o zaman o atomun bütün kainatı bilecek bir ilime ve sözü geçecek bir kudrete sahip olmasını da aklen kabul etmen gerekir ki, bu hurafenin en hurafesidir.

Güneş olmasa tohum açamaz, öyle ise atomun güneşe hükmü geçmesi gerekir. Su olmasa tohum yine açamaz, o zaman tohumun bünyesinde çalışan o zerrenin suya da hükmü geçmesi gerekir, toprak olmasa yine olmaz vs, bunları çoğaltmak mümkündür.

Ama, her şeye sözü ve hükmü geçen Allah bu tohumu yapıyor, desek ve zerre de Allah’ın bir memuru olup onun sevki ile hareket ediyor dersek, bu gayet mantıklı ve akli olur.

İşte tabiatı ve sebepleri ilah kabul eden maddeci gavurların mesleklerinin içyüzü bu gibi safsatalardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...