"Fıtratın câmiiyeti sebebiyle pek çok makàsıda müteveccih arzulara medar olmuş; ve pek çok vazife-i fıtriyesi bulunduğu sebebiyle, âlât ve cihâzâtı ziyade inbisat peydâ etmiştir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hakk’ın bütün isim ve sıfatları kâinatta ve mahlûkatta tecelli etmektedir. Bu tecellileri okumak ve idrak etmek insanın en büyük gayesidir. Bunun içindir ki, Allah, insanın fıtratına nihâyetsiz bir istidat koymuş, eşsiz duygular ve hârika cihazlar takmıştır.

Meselâ, midenin rızık arzusu Rezzak ismine açılan veya ona müteveccih bir duadır. Hasta bir insanın şifa talep etmesi, Şafi ismine giden bir yoldur. İnsanın güzel şeyleri arzulaması Allah’ın Cemil ismine açılan bir penceredir. Şâyet bu arzu ve talepler insanın fıtratına derc edilmeseydi, o isimlerin tecellilerini okuyamayacak ve idrak edemeyecektir.

İşte insanı a’lâ-yı illiyyine çıkaran, fıtratındaki bu sayısız duyguları, hisleri ve sair cihazları veriliş gayelerine muvafık kullanmasıdır. Sadece birkaç misal verelim: Merak, acımak, şefkat etmek, sabretmek, pişman olmak, tevbe etmek, ikram etmek, methetmek gibi binlerce hissiyatın her biri doğru kullanıldıklarında insan için birer terakki vesilesi olurlar. Aksi halde onun azabını artırırlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...