"Fıtratın câmiiyeti sebebiyle pek çok makasıda müteveccih arzulara medar olmuş ve pek çok vazife-i fıtriyesi bulunduğu sebebiyle, âlât ve cihâzâtı ziyade inbisat peyda etmiştir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hakk’ın bütün isim ve sıfatları kâinatta ve mahlukatta tecelli etmektedir. Bu tecellileri okumak ve idrak etmek insanın en büyük gayesidir. Bunun içindir ki, Allah, insanın fıtratına nihayetsiz bir istidat koymuş, eşsiz duygular ve harika cihazlar takmıştır.

Mesela, midenin rızık arzusu Rezzak ismine açılan veya ona müteveccih bir duadır. Hasta bir insanın şifa talep etmesi, Şafi ismine giden bir yoldur. İnsanın güzel şeyleri arzulaması Allah’ın Cemil ismine açılan bir penceredir. Şayet bu arzu ve talepler insanın fıtratına derc edilmeseydi, o isimlerin tecellilerini okuyamayacak ve idrak edemeyecektir.

İşte insanı âlâ-yı illiyyine çıkaran, fıtratındaki bu sayısız duyguları, hisleri ve sair cihazları veriliş gayelerine muvafık kullanmasıdır. Sadece birkaç misal verelim:

Merak, acımak, şefkat etmek, sabretmek, pişman olmak, tövbe etmek, ikram etmek, methetmek gibi binlerce hissiyatın her biri doğru kullanıldıklarında insan için birer terakki vesilesi olurlar. Aksi halde onun azabını artırırlar...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...