"İnsan, infial ve kabul ve dua ve sual cihetinde, şu dünya hanında aziz bir yolcudur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnfial; fiili kabul etme, kendisinde bir fiilin icra edilmesi demektir.

Yazmak fiil, yazılmak infialdir. Yapmak fiil yapılmak infialdır. Şekil vermek fiil şekillenmek infialdir. İnsanın infial ciheti kendisinde icra edilen ilahi fiillerdir. İnsanın diğer varlıklardan üstünlüğü, bu fiillerin insanda çok daha fazla icra edilmesinden ve bunun neticesi olarak ilahi isimlerin insanda daha fazla tecelli etmesinden ileri geliyor. İnsan rızıklandığı için onda Rezzak ismi tecelli eder, kendisine bir sûret verildiği için Musavvir ismine, hayata kavuştuğu için Muhyi ismine mazhar olur. Misaller artırılabilir.

Kabul ciheti bir yönüyle infial cihetidir. İnsan, kendisine tebliğ edilen ilahi emirleri aklıyla kavramış, kalbiyle kabul etmiştir. İman etmesi insanın kabul cihetidir. İlahi emirlere uyması da yine onun kabul cihetini ifade eder.

Dua; yalvarma, çağırma demektir. Sual ise sorma ve dilenme manasına gelir. Nitekim suali soran kişiye sail denildiği gibi, dilenciye de sail denilir. İnsan, güç yetiremediği ve elinin yetişmediği arzularını ve ihtiyaçlarını Rabbinden dua ve sual ile ister. Bu ise Allah ile kul arasında “pek yüksek bir nisbet ve şerefli bir rabıtadır.”(İşârâtü’l-İ’caz)

Nitekim Cenâb-ı Hak da Furkan suresi 77. ayette, dua etmeyen insana bir değer vermeyeceğini açıkça beyan etmekte, Mü’min 40/60'de de “Bana dua edin, size cevap vereyim.” buyurmaktadır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Birisi, icad ve vücud ve hayır ve müsbet ve fiil cihetidir. Diğeri, tahrib, adem, şer, nefy, infial cihetidir." İnsandaki iki cihetin izahını yapar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...