"İnsan, infial ve kabul ve dua ve sual cihetinde, şu dünya hanında aziz bir yolcudur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnfial; fiili kabûl etme, kendisinde bir fiilin icra edilmesi demektir.

Yazmak fiil, yazılmak infialdir. Yapmak fiil yapılmak infialdır. Şekil vermek fiil şekillenmek infialdir. İnsanın infial ciheti kendisinde icra edilen İlâhî fiillerdir. İnsanın diğer varlıklardan üstünlüğü, bu fiillerin insânda çok daha fazla icra edilmesinden ve bunun neticesi olarak İlâhî isimlerin insânda daha fazla tecellî etmesinden ileri geliyor. İnsan rızıklandığı için onda Rezzak ismi tecelli eder, kendisine bir sûret verildiği için Musavvir ismine, hayâta kavuştuğu için Muhyî ismine mazhar olur. Misaller artırılabilir.

Kabûl ciheti bir yönüyle infial cihetidir. İnsan, kendisine tebliğ edilen İlâhî emirleri aklıyla kavramış, kalbiyle kabûl etmiştir. İman etmesi insânın kabûl cihetidir. İlâhî emirlere uyması da yine onun kabûl cihetini ifâde eder.

Duâ; yalvarma, çağırma demektir. Suâl ise sorma ve dilenme mânâsına gelir. Nitekim suali soran kişiye sâil denildiği gibi, dilenciye de sâil denilir. İnsan, güç yetiremediği ve elinin yetişmediği arzularını ve ihtiyaçlarını Rabbinden duâ ve suâl ile ister. Bu ise Allah ile kul arasında “pek yüksek bir nisbet ve şerefli bir râbıtadır.” (İşârâtü’l-İ’caz)

Nitekim Cenâb-ı Hak da, Furkan Sûresinde (77.âyet) duâ etmeyen insâna bir değer vermeyeceğini açıkça beyân etmekte, Mü’min Sûresinde de (60. âyet) “Bana duâ edin, size cevap vereyim.” buyurmaktadır.

Ek bilgi için tıklayınız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...