Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâmın "İsm-i Azama mazhar" olmasını açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte Zat-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, çünkü İsm-i Âzama mazhardır ve nübüvveti umumidir ve bütün esmâya mazhardır. Elbette, bütün devâir-i rububiyetle alakadardır. Elbette o dairelerde makam sahibi olan enbiyalarla görüşmek ve umum tabakattan geçmek, hakikat-i Miracı iktiza ediyor." (Sözler, Otuz Birinci Söz, İkinci Esas.)

İsm-i Azam; Kur'an ve hadis-i şeriflerde zikredilen Allah’ın isimlerinin en azimi ve en camiidir.

İsm-i Azam, Allah’ın bütün esma-i hüsnasının manasını ifade eden ismidir. Azam, “en büyük, en ulu, en azim” demektir.

Allah, ism-i azamı, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun hikmeti, bütün esma-i hüsnasının zikredilmesidir. İsm-i azam belli olsaydı, insanlar yalnızca o isimle dua ederler, diğer isimleri hatırlamazlardı.

Ayrıca her ismin de azami bir mertebesi vardır ve evliyanın ism-i azamı farklı görmeleri, kendilerinin mazhar oldukları esmanın farklı oluşuyla izah edilir. Bu nedenle her ismin de azami bir mertebesi var ki, o mertebe ism-i azam hükmüne geçiyor. Evliyaların ism-i azamı ayrı ayrı bulması bu sırdandır. Hz. Ali Efendimize göre ism-i azam; Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs isimleridir. İmam-ı Azam'ın ism-i azamı; Hakem ve Adl isimleridir. Gavs-ı Azam'ın ism-i azamı; Hayy'dır. İmam-ı Rabbani'nin ism-i azamı; Kayyum isimidir.

Peygamber Efendimizde (asm) diğer bütün isimler azami derecede ve itidal üzere tecelli etmiştir. Bir isim galip gelip diğer isimleri gölgede bırakmamış, Onda (asm.) her isim en azam derecede tecelli etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...