Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâmın "İsm-i Âzama mazhar" olmasını açar mısınız?

Soru Detayı

'Peygamberimiz ismi azama mazhardır ' izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, çünkü İsm-i Âzama mazhardır ve nübüvveti umumîdir ve bütün esmâya mazhardır. Elbette, bütün devâir-i rububiyetle alâkadardır. Elbette o dairelerde makam sahibi olan enbiyalarla görüşmek ve umum tabakattan geçmek, hakikat-i Miracı iktiza ediyor."(1)

İsm-i a'zam, Allah’ın Kur`an ve hadis-i şeriflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür. İsm-i a'zamı Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün esma-i hüsnaya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini temin etmektir. İsm-i a`zam belli olsaydı, insanlar yalnızca o isimle dua ederler, diğer isimleri terk ederlerdi.

İsm-i a`zamın Allah katında büyük bir değeri vardır. Bu isimle yapılan duaların mutlaka kabul edildiği rivayet olunmuştur. İsm-i a'zamın esm-i hüsnadan hangi isim olduğu hakkında, İslâm âlimleri ayrı ayrı kanaatler ileri sürmüşlerdir. Büyük ekseriyetin kanaati, ism-i a`zamın, Lâfza-i Celâl yani Allah ismi olduğudur.

Allah ismine tam mazhar olan Peygamber Efendimiz (asm) de diğer bütün isimler azami ve dengeli bir şekilde tecelli etmiştir. Bir isim galip gelip diğer isimleri gölgede bırakmamış, her isim en üst seviyeden tecelli etmiştir. Bir insanın ulaşabileceği en üstün dereceye ulaşmıştır.

Yani Allah’ın isimleri içinde nasıl bir ism-i a'zam varsa, bu isimlerin tecelli ettiği mazharlar içinde de mazhar-ı azam vardır ki bu mazhar-ı azam Peygamber Efendimiz (asm)'dir. Mazhar-ı azam, Allah’ın bütün isimlerini en üst perdede üstünde gösteren demektir.

Mesela, Allah’ın Adl ismi Peygamber Efendimiz (asm)'de azami derece de tecelli ettiği için insanlar içinde en adil O dur. Yine Kuddüs ismi Peygamber Efendimiz (asm)'de azami derece de tecelli ettiği için, insanlar içinde maddi ve manevi anlamda en nezih en temiz en pak O (asm)'dur.

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz, İkinci Esas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...