Block title
Block content

"Gazeteler iki vazife-i mühimmeyi deruhte etmiştir. Çünkü iki rütbeye mazhar olmuş..." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gazeteler iki vazife-i mühimmeyi  deruhte etmiştir. Çünkü iki rütbeye mazhar olmuş...

Birincisi: Dellal-ı mehasin vel meayib...

İkincisi: Hatîb-i umumî ve yahud mürebbi-i efkâr..."(1)

Gazeteler ya da bugünkü geniş tabiri ile medya, iyilik ve ayıpların en etkili yayıcısı ve yayımcısı olmakla mühim bir kuvvet haline gelmiştir. Yani medyayı iyilikte kullanırsan kuvvetli bir vasıtay-ı hayır, kötülükte kullanırsan etkili bir vasıtay-ı şer olur.

Medya aynı zamanda kamuya hitap eden hem de fikir ve görüşleri terbiye etmeye müsait bir umum-i vaiz ve hatip gibidir. Halkı şerre yönlendirme gücüne sahip olduğu gibi kamuyu hayra yönlendirme gücüne de sahiptir.

Medya bu iki vasfı ile iki mühim kuvvet ve iki mühim rütbe gibidir.

(1) bk. Asar-ı Bediyye, Nutuk-4, s. 472.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...