"Fermanına mü’minane imtisal etsek, gelir Allah’ın va’di. Âlem-i İslâmın, hak ve hürriyetinin, istirdadı için, biiznillahi Teâlâ, tedâfü’den taarruza geçiyor. Belki çok yerlerde de geçti. İnönü’nün iki zaferi, zâhiren ger küçüktü; batınen..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey iman edenler! Sabredin, Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin, Cihad için daima hazırlıklı ve uyanık bulunun Ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki felah bulup başarıya eresiniz."(Al-i İmran, 3/200)

"Fermanına mü’minane imtisal etsek, gelir Allah’ın vaadi.
Âlem-i İslâmın ve hak ve hürriyetinin istirdadı için biiznillahi teala
tedafüdan taarruza geçiyor, belki çok yerlerde de geçti."(1)

Bu ayette emredilen sabır, cihat ve takva esaslarına uyarsak, Allah’ın yardımı çabuk gelir ve düşmana galip geliriz.

"İnönünün* iki zaferi, zâhiren ger küçüktü, bâtınen pek büyüktü.
Nasıl ki devletlerin haysiyet ve şevketi, kuvvet ile inadı
Bir mizanla tartılır, 'derahim' ve 'mark' gibi mizanu’l-iktisadla
Derecesi bilinir. Öyle de milletlerin izzetinin imadı,

Hem de tarz-ı hayatı bir mizanla tartılır mizan, tarz-ı nazardır.
Bakmak, barometredir... Mecruh, mazlum adamın meyusane feryadı,
Fakirane nazarı, zilletine mizandır. Fakat ümidkârane,
Müntakimvarî nazar, izzetine mikyasdır..."
(2)

Devletlerin büyüklüğü ve caydırıcılığı, gücü ve kararlılığı ile ölçülür. Ekonomin gücü de para ve dirhemi ile ölçülür. Bugün dolar o zamanda Alman para birimi mark ekonomik gücü temsil ediyor. Aynı şekilde milletlerin izzetinin boyutu da hayat tarzları ile orantılıdır. Ölçü, bakış açısı ve olaya nasıl baktığınla ilgilidir, bakış tıpkı barometre gibidir.

Yaralı ve mazlum bir adamın ümitsizce feryadı, onun zillet içinde olduğuna bir ipucudur. Ümitli ve kararlı bir adamın ruh hâli de onun izzet içinde olduğuna işaret eder. Bu sebeple hayattan ümit kesmek kâfire ya da zayıf karakterli insanlara yakışır.

"Yenisine cephe idi, Eskişehir bir siperdi.
İnönü zaferi olmadan, her müslim-i mazlumun, kâfir olan hasmını
Mütecebbir bir zalim mevkiinde görürdü, aşağıdan yukarı cihetine bakardı,

Yüksekte tanıyordu. Zaferden sonra gördü: Birer hain, alçak
Derekesinde görür, habais çamurunda çabalar da batardı.
O mizan nazarî derecatı, kuyudan minareye çıkmıştır.
İntibah-ı İslâmî, izzet ve intikamla ayak üstüne kalktı."
(3)

Bu sözler İnönü zaferi üzerine söylenmiş sözlerdir. Üstad Hazretleri İnönü zaferi hakkındaki düşüncelerini bu cümleler ile ifade ediyor. Savunmadan tarruza geçen, bitmiş bir toplumdan yeni bir ülkenin doğması ümit ve imanın bir zaferidir.

* İnönü, Eskişehir'in bir ilçesi. İstanbul-Eskişehir demiryolu ve Bozüyük-Kütahya karayolu üzerindedir.

Dipnotlar:

(1) bk. Asar-ı Bediyye, Lemeat, s. 640.
(2) bk. age.
(3) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...