"Gençlik nimetine istikametle, taatle şükretse hem ziyadeleşir hem bakileşir, hem lezzetlenir. Yoksa hem belalı olur hem elemli, gamlı, kâbuslu olur, gider." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Gençlik, helal ve meşru dairede sarf edildiğinde hem dünyada büyük bir nimete dönüşür hem de ahirette sonsuz bir gençliğin kazanılmasına vesile olur. Yani gençlik ebedi saadeti kazanmada kuvvetli bir araç ve etkili bir vasıtadır. Çünkü en güzel ibadetler, gençlik döneminde yapılan ibadetlerdir.

Şayet gençlik nimetini haramlarda sarf edersek, gençlik hayırda olduğu gibi şerde de çok etkili ve dehşetli bir vasıta olduğu için insanın başına büyük belalar ve elemli musibetler getirir. Üstad'ımızın başka yerde ifade ettiği bu mana ne kadar düşündürücüdür:

"O gençliğin suistimaliyle gelen hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahathanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen, git hastahanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristandan sor. Elbette, ekseriyetle gençlerin gençliğinin suistimalinden ve taşkınlıklarından ve gayrimeşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin." (Şualar, On Birinci Şua, Beşinci Mesele)

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Hastahanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristandan sor." Bu suali sadece gençlere mi soracağız?

- GENÇLİĞİN KURTULUŞ REÇETESİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...