Gençlik Rehberi'nde: "O fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor." deniyor. Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fitne-i âhir zamanın mahiyeti bana göründü ki, o fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı, kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. İhtiyarı selbedip, pervane gibi sefahet ateşine atıyor. Ve bir dakika hayat-ı dünyeviyeyi, senelerle hayat-ı bâkiyeye tercih ettiriyor."(1)

Fıtraten şefkat kahramanları olarak yaratılan, nahif, nazik, edep timsali olan hanımlar, insanlık aleminin şekillenmesinde en mühim rolü oynamaktadırlar. Evet, bunlar fıtratlarında bulunan cihazlar vasıtasıyla hem eşlerine, hem çocuklarna hem de sahip oldukları varlıklarına öyle bir şekil verirler ki, toplum bunlar sayesinde gelişir. Hz. Hatice annemiz, Hz. Fatıma, Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hayme Ana, Nene Hatun gibi hanımlar dünyaya saadet tohumlarının ekilmesinde faydalı olanlara sadece birkaç örnektir.

Fakat değerli bir şeyin bozulması da çok kötü ve tahripkar olduğundan bu mübarek taifenin de bozulması maalesef çok kötü sonuçları doğurmuştur. Bunlar toplumların âdeta mimarları iken, bozulduklarında toplumun yıkıcıları olmuşlardır.

Burada, gayrimeşru hayatı kendine yaşam biçimi haline getiren ve haramlara giren hayasız ve edepsiz kadınlara işaret ediliyor.

Kadınların "yüzsüz yüzünden çıkıyor" ibaresi, kadınların günahlara davetkar açıklık saçıklıklarına kinayedir. Yani Allah’ın tesettürüne riayet etmemeleri ve haramlara rahatça girmeleri umumi ahlakın bozulmasında önemli bir faktördür. Yoksa -haşa- genel bir ifade değildir. Bediüzzaman kadınları şefkat kahramanı olarak isimlendirmektedir.

(1) bk. Gençlik Rehberi, Bir Zaman Eskişehir Hapishanesinin Penceresinde Oturmuştum.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...