"Hâkim, ruh-u cemaatten çıkmış az mütehassis, sağırca, metin bir şahs-ı manevîdir ki, şûralar o ruhu temsil eder." Buradaki "sağırca" ifadesi ile ne kastedilmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eski zamanda değiliz. Eskiden hâkim bir şahs-ı vâhit idi. O hâkimin müftüsü de onun gibi münferit bir şahıs olabilirdi, onun fikrini tashih ve tâdil ederdi. Şimdi ise, zaman cemaat zamanıdır. Hâkim, ruh-u cemaatten çıkmış, az mütehassis, sağırca, metin bir şahs-ı mânevîdir ki, şûrâlar o ruhu temsil eder."(1)

Eski zamanda saltanat sistemiyle otorite bir kişinin elinde idi ve bu makamdaki kişiyi bir alim ya da müftü denetleyip çabuk tadil ve düzeltebilirdi. Lakin bu zamanda otorite, cumhuriyet ve demokrasi sayesinde cemaatin ve toplumun onayından geçen bir temsili heyetin yani şuranın eline geçti. Bu temsili heyet ve şurada nitelikler şöyle olmalıdır:

Alanında uzman, hadiseler karşısında sağlam ve sarsılmaz, sağırca yani etki altında kalmayan, tarafgirlik seslerine kulağı tıkalı ve objektif olmalıdır. Az mütehassis yani duygusundan çok, akılcılığı ve gerçekçiliği ön plana çıkaran demektir. İşte bundan sonra ülke ve İslam aleminin ilmi ve manevi inkişafı böyle bir heyetle mümkün olacaktır. Çünkü bir tek fert harici tesirlere açık olduğu için, bu karma karışık zamanda karşı koyması ve tesire kapılmaması mümkün görünmüyor.

(1) bk. Sünuhat, Kur'an'ın Hakimiyet-i Mutlakası.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...