"Halbuki diğer bir tabaka-i insaniye dahi, elsine-i enâmda 'seb’a-i seyyare' ile meşhur yıldızları ve medarlarını fehmeder..." Buradaki ifadeleri 7, 70, 700 tabirlerini çokluktan kinaye olarak anlamak daha doğru olmaz mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada ayetin manasını, her tabaka kendi kapasite ve mesleğine göre anlıyor. Ve ayet de her tabakanın farklı anlamasına müsait bir genişliktedir. Bu yüzden tabakaların birbirinden farklı ve başka anlaması gayet doğaldır.

Kur'an'da zikredilen bu nevi rakamlar, ekseri olarak kesret, yani çokluk ifade ederler. Bu yüzden bire bir rakam yerine, rakamın katlarını anlamak doğru bir yaklaşımdır. Buradaki yedi ifadesinde özel bir durum vardır. Yedi rakamı üzerinde hareket etmek bu ayete göre gereklidir.

Eski hikmet ve felsefe semavatın yedi değil, dokuz tabaka olduğunu iddia ediyor. Şimdiki fen ise semavatın tabakalarını inkar ediyor. Kur'an ise her iki görüşü de reddederek, semavatın yedi tabaka olduğunu vurguluyor. Bu yüzden yedi rakamı, Kur'an’ın kabul edip vurguladığı bir rakamdır. Ama yedinin katlarını anlamakta bir sakınca yoktur; zaten Üstad bu manayı bahsi geçen yerde ifade ediyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...