"Halbuki o kanun daima bâkidir. Daima müstemir, sabittir. Hiçbir tagayyürat ve inkılâbat, o kanunların vahdetine tesir etmez, bozmaz. Meselâ, bir incir ağacı ölse, dağılsa, onun ruhu hükmünde olan kanun,.." İzahı, bitkilerin vücud-u haricileri yok mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ruha bir derece müşabih ve ikisi de âlem-i emirden ve iradeden geldiklerinden masdar itibarıyla ruha bir derece muvafık, fakat yalnız vücud-u hissî olmayan nevilerde hükümran olan kavânîne dikkat edilse ve o namuslara bakılsa görünür ki, eğer o kanun-u emrî vücud-u haricî giyseydi, o nevilerin birer ruhu olurdu. Halbuki o kanun daima bâkidir. Daima müstemir, sabittir. Hiçbir tagayyürat ve inkılâbat, o kanunların vahdetine tesir etmez, bozmaz. Meselâ, bir incir ağacı ölse, dağılsa, onun ruhu hükmünde olan kanun-u teşekkülâtı, zerre gibi bir çekirdeğinde, ölmeyerek bâki kalır."(1)

Buradaki vücud-u hariciden kast edilen mana; insandaki gibi hissi ve mahiyeti geniş bir vücuttur. Yoksa incir ağacının belli belirsiz vücudu kast edilmiyor. Bitki türlerinin ruhu hükmünde olan kanunlar, insanın ruhuna benzeseler de, tam tamına muvafık değildirler.

Üstad Hazretleri, böyle adi ve basit bir kanun devam ve bekaya nail oluyor ise, bundan daha cami daha kavi olan insan ruhunun devama ve bekaya istihkakı katbekat artar diyerek bir önerme, bir mantık zinciri oluşturuyor.

Hatta bitki türlerinin ferdi ruhları bulunmuyor, kolektif ve anonim diyebileceğimiz bir ruhları bulunuyor. Yani her bir bitkinin kendine mahsus bir ruhu yoktur, sadece bitkilerin ve türlerinin manasını devam ettirip bir sonrakine ulaştıran kanunları vardır.

Mesela; elma bir türdür, bu türün bekası ve devamı bir kanun şeklindedir. Her elmanın ayrı bir ruhu ve bireysel bir kimliği olsa idi, o zaman her bir elma aynı ile ruhen devam ederdi. Ama elma, manasını ifade ettikten sonra ruhu olmadığı için dağılıyor ve gidiyor; sadece türünün kodlarını çekirdeklere irsiyet ve kanun olarak bırakıyor ki elma türü devam etsin.

Şöyle bir hükme varabiliriz; bütün elmaların tek bir ruhu var, ama bütün hayvan ya da insanların kendilerine mahsus ayrı birer kimlikleri ve ruhları vardır. Bu sebeple hayvan ya da insanın cesedi dağılsa da kendine mahsus ruhu baki kalıyor.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...