"Hâlık-ı Hakîmin her şeyde gösterdiği hikmet-i âliye, hattâ tek küçük bir şeye çok büyük hikmetleri takmasıyla tasrih derecesinde işaret ediyor ki,.." Misal verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hikmet, her şeye bir gaye ve maksat yerleştirmek, her şeyi manalı ve anlamlı kılmak, eşyaya güzel ve hayırlı neticeler takmak anlamındadır. Mesela, gözün hikmeti görmektir, gayesi ise görülen şeyler üstünde tecelli eden Allah’ın isimlerini tefekkür etmek ve kullukta bulunmaktır.

Allah’ın eşyaya taktığı hikmetlerin en büyük vesika ve ispat edicisi fen ilimleridir. Evet, fen ilimleri eşyadaki hikmetleri araştırıp açığa çıkaran ilim dallarıdırlar. Küçük bir atomdan tutun, ta galaksilere kadar her şeyde yüksek ve mükemmel hikmet ve gayeler vardır. Bu hikmet ve gayeleri her bir fen ilmi konu edinip ispat ediyor.

Allah’ın en küçük bir mahluku olan atoma takılan sayısız hikmet ve gayeler, bugün atom enerjisi fakültesi ile anlatılıyor. Yani en küçük madde üzerine üniversiteler kurulmuş bundan daha güzel tasrih olabilir mi?

İnsanın bedeninde çalışan küçücük bir hücre üzerine ciltlerle kitap yazılıyor. Bütün bunlar küçük bir şeye çok büyük hikmetler takılması anlamına geliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Ancak bu kadar güzel açıklanabilir...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...