"Halık-ı Rahîme karşı olan adabımıza bile halel gelmeyeceğini okudukça, vazifedeki şevk ve gayretimizi arttırıyor." Hikmetü’l-İstiazeden nasıl istifade edilerek bu ifade kullanılmış olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üstadım Efendim; Bir hafta evvel 'Hikmetü’l-İstiâze' isimli risalenin bir kısmını ve birkaç gün evvel de diğer kısmıyla, On Dördüncü Lem’anın Birinci Makamını aldım. Hikmetü’l-İstiâzenin Birinci Kısmını müteaddit defalar kardeşlerimle okudum. Dedim:

"Ey sevgili Üstadım;

Bu kıymettar risaleyle mücahid talebelerinize öyle güzel bir ilaç takdim ediyorsunuz ki, bu ilâçlarla mânevî yaralarımızı o kadar güzel ve çabuk tedavi ediyorsunuz ki, o pek müthiş yaralarımız bir anda iltiyâm buluyor, ıztıraplarımız o anda zâil oluyor, kalblerimiz serâpâ sürurla doluyor. Rabb-i Kerîmimize karşı taşımakta olduğumuz muhabbetimiz tezâyüd ediyor. Ve Halık-ı Rahîme karşı olan adabımıza bile halel gelmeyeceğini okudukça, vazifedeki şevk ve gayretimizi arttırıyor." (Barla Lâhikası, 150. Mektup)

Şeytanın mahiyeti, mesleği, tahribatı vesaire İstiaze Risalesinde (On Üçüncü Lem'a) çok güzel bir şekilde izah edilmiştir. Bunun için, bu risaleyi anlayarak okuyan ve istifade eden değil iman ve ibadetlerinde Hâlık-ı Rahîm'e karşı olan adabında dahi kuvvetli bir dayanak noktası bulur. Allah’a karşı kulluk vazifesini tam ve edep ile yapar.

İnsanın en büyük düşmanı nefsinden sonra şeytandır. İstiaze Risalesi ise şeytan ve mesleğinin mahiyetini en güzel izah eden bir risaledir. Bu risaleyi hazmederek okuyan birisi, en büyük düşmanı olan şeytanı tanır, hile ve tuzaklarını anlar, ona göre gardını alır.

Bu risale, insanı vesveseden kurtarır, günahları işlediğinde kendini dağıtmayıp tövbe kapısının açık olduğunu ihsas edip hak yola süluk ettirir. Ayrıca büyük günahları işlemenin insanı kâfir yapmayıp, tövbe ve istiğfar ettiğinde Cenab-ı Hakk'ın, Ğafur ismine de mazhar olacağını ihsas ederek, insanı fevkalade rahatlatır ve şeytanın tuzağından kurtarır.

Demek İstiaze Risalesi dolaylı bir şekilde Allah’a karşı olan ubudiyetimizde muvaffak olmamız için bize bir zırh, bir siper ve şeytanı alt etmek için keskin bir kılıç görevi görüyor. Bu risaleyi okuyan birisi gerek imanında, gerek ibadetlerinde gerek Hâlık-ı Rahîm'e karşı olan adabında tam bir itminan ve bir kaynak teşkil ediyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

- On Üçüncü Lem'a Dersleri (Video: Prof. Dr. A. BAŞAR)

- On Üçüncü Lem'a Dersleri (Video: M. KARAMAN)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...