"Şu âlemin ihtilâli nedir?" sorusu ile "Sa’yin sermaye ile mücadelesidir." cevabını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Soruda "Âlem neden karışık ve çatışma içinde?" diye soruluyor; Üstadımız da "Çatışmanın ve karmaşanın sebebi emek ile sermaye çatışmasıdır." diyor. Şöyle ki;

"Say" emeği ve işçi sınıfını, "sermaye" de zenginleri ve işverenleri temsil ediyor. Bu iki sınıfın gerilim ve çarpışmasından da komünizm ve kapitalizm meydana çıkmıştır.

Kapitalist sınıf işçi ve emeği sömürme üzerine hareket ederken, komünizm de mülkiyet ve zenginliğin ortadan kaldırılarak sınıfsız ve eşit bir toplum oluşturma hülyası içine giriyorlar. Komünizm zenginlerin mal ve mülkünü elinden alıp fakirler arasında pay etmeyi hedefliyor. Dolayısı ile bu iki sınıf arasında müthiş bir kin ve nefret meydana geliyor. Bunun neticesinde dünyanın yarısında kanlı ihtilaller ile komünizm iktidarı ele alıp kendi rejimlerini kurmuştur.

İslam, faizi ve haksız kazançları yasaklayıp zekat ve yardımlaşmayı emrederek bu iki sınıf arasında bir köprü ve bağ kuruyor. Bu sayede zengin işçiye karşı adaletli, merhametli ve cömert, işçi de işverenine karşı saygı ve itaat ile karşılık vererek, bu iki sınıf arasında gerilim ve çatışma son buluyor.

Emek-sermaye mücadelesinin insan hayatındaki yansıması; şayet kişi zenginse acımasızlık ve zulüm fakirse şiddet, nefret ve isyan şeklinde olmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...