"Hâlıkın en ehemmiyetli masnuu ve sevgilisi olan insanın kemâlâtı haktır." Burada kastedilen insanın san’atındaki kemalatın, "Kemalat-ı İlahiyeye ayine olması" mıdır, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın en büyük kemali, Allah’ın isim ve sıfatlarına mazhar olmasıdır. İnsan İlahi isim ve sıfatlara ayna olma konusunda bütün mahlûkatın fevkindedir.

Meleklerin makamı sabit, vazifeleri belli, kabiliyetleri sınırlı olduğu için, bütün isimlere tam ayna olamıyorlar.

Hayvanların şuur ve kabiliyetleri de hakeza sınırlı ve dar olduğu için mazhariyetleri de çok sınırlıdır.

Cinler ve diğer ruhaniler de insana nisbeten melekler gibidir. Gerçi cinlerin iradeleri var, ama yine de mazhariyet ve ayna olma noktasında insan kadar külliyet kazanamıyorlar.

İnsan; eşref-i mahlûkat, halife-i ruy-i zemin, Cenab-ı Hakk’ın muhatabı, O’nun en nazik, en nazdar ve en nazenin mahlûkudur, çok yüksek gayeler ve âli maksatlar için yaratılmıştır. Cenab-ı Hakk’ın sonsuz cemal ve kemalinin, bütün isim ve sıfatlarının en cami’ ve en geniş aynası, “kâinat ağacının en son ve en mükemmel meyvesi”, bütün âlemlerin neticesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...