"Kâinatta münteşir bütün envâ-ı nimeti insanla tanzim etmek. Ve insanın menfaati ipiyle tesbih taneleri gibi tanzim eder, nimetlerin iplerinin uçlarını insanın başına bağlar, rahmet hazinelerinin umum çeşitlerine insanı bir liste hükmüne getirir." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan, sahip olmuş olduğu duygu ve kabiliyetler bakımından Allah’ın rububiyet kanunlarına ve icraat tellerine santraldir. Şöyle ki; insan Allah’ın bütün isim ve sıfatlarının tecelli merkezi gibidir, her bir isim ve sıfat o merkezde bir duygu ve kabiliyet ile temerküz etmiştir.

Diğer mahluklarda bu keyfiyet yoktur, onlar ancak bazı isimlere ayanadarlık eder. Ama insan mahiyeti bütün isimlerin manasının okunduğu dev bir aynadır.

Kainatta işleyen bütün kanunların ve icraatların hizmeti ve odaklaştığı nokta, insan olmasından adeta insan şu kainatın kalbi gibi merkezlik yapıyor, güneşten tut zerrelere kadar her şey insana itaat ettirilmiş ve ona hizmet ediyor. Kainatta umumi ve külli olarak bulunan kanunların uçları insanda toplanmış gibi, insan mahiyetine dikkat ile baksa bütün kainatı okumuş ve anlamış olur.

Mesela, kainatta umumi olarak bulunan rızık kanunu, bütün rızka muhtaç canlılara rızkını ulaştırdığı gibi, en mükemmel ve geniş manası insanda görünür ve tecelli eder. Sair mahlukat bir iki yiyecek ile beslenir, insan ise her nevi lezzeti ve rızkı tartıp tadacak cihazlara sahiptir. Bu da gösteriyor ki, insan şu kainatın merkezi ve santralı gibi bir kıvamda yaratılmıştır.

Kainatı kuşatan nimet zincirini en güzel insan ihata eder ve buna külli bir şükür ile ancak insan mukabele edebilir. Yani insan kainattaki bütün nimetleri bir tesbih tanesi gibi çeker ve şükrünü eda edebilir bir mahiyete sahiptir, denilmek isteniyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...