HAMD

Hamd, Cenab-ı Hakk’ı kemal sıfatlarıyla anmaktır. Hamdle ilgili ayetleri incelediğimizde, hamdin hemen peşine Cenab-ı Hakk’ın kemâl sıfatlarından birinin geldiğini görürüz. Mesela,

“Alemlerin Rabbı, Rahman, Rahim, din gününün sahibi olan Allah’a hamdolsun”

“Gökleri ve yeri yaratan, zulümatı ve nuru var eden Allah’a hamdolsun.”
“Bunu bize hidayet eden Allah’a hamdolsun. Allah bize hidayet etmeseydi, biz buna yol bulamazdık.
(Fatiha, 1-4, En’am 1, A’raf, 43)

Hamd’de medih manası kendini hissettirmektedir. Şükürde ise, nimet mukabili bir teşekkür ön plandadır.

Hamd ile şükür arasında şöyle bir fark da olduğu söylenmiştir: Şükür insana ulaşan nimetlere yapılır, hamd ise insana ulaşsın veya ulaşmasın bütün nimetlere yapılır. Yani, insan kendi rızıklanmasını düşündüğünde Allah’a şükreder. Bütün insanların ve bir milyonu aşkın hayvan ve bir o kadar bitki türünün her gün rızıklandığını düşününce Allah’ın bu kemal tecellisine hamd ile mukabele eder.

Methetmekle hamd etmek arasında da şöyle bir fark vardır: Hamd, ancak hayat, ilim, irade,.., sahibine yapılır. İnsan, bir bahçeyi methedebilir, ama ona hamd edemez.

Yükleniyor...