"Hamiyetli ve münevverü’l-fikir bir zâbiti zâyi etmek, mânevî kuvvetinizi zâyi etmektir. Zira şimdi hükümfermâ, şecaat-i imaniye ve akliye ve fenniyedir. Bazen bir münevverü’l-fikir, yüze mukabildir. Ecnebîler size bu şecaatle..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bunu da söylüyorum ki: Hamiyetli ve münevverü’l-fikir bir zâbiti zâyi etmek, mânevî kuvvetinizi zâyi etmektir. Zira şimdi hükümfermâ, şecaat-i imaniye ve akliye ve fenniyedir. Bazen bir münevverü’l-fikir, yüze mukabildir. Ecnebîler size bu şecaatle galebeye çalışıyorlar. Yalnız şecaat-i fıtriye kâfi değil..."(1)

Fıtri şecaat, imandan ve kalpten gelen cesaret demek.

Akli şecaat, akademik harp sanatına sahip olmak demek.

Fenni şecaat ise, teknik imkanlara sahip olmak demektir.

Bir subay düşünün, hem fıtraten cesur hem elinde son teknolojik silahlar olduğu için kendinden emin hem de kurmay bir zekaya (askeri ilimlere) sahip.

Diğer tarafta fıtri bir cesaretten başka elinde bir şey olmayan bir subay var. İkisi çarpışırsa hangisi kazanır? Elbette birinci subay kazanır.

Avrupa da -genel anlamda- fıtri cesaret olmasa bile, ellerinde akli ve fenni cesaret olduğu için, çoğu zaman bize galip geliyorlar.

Bizim derhal akli ve fenni cesareti, yani kazanımını elde etmemiz gerekiyor; yoksa kuru bir fıtri cesaret kafi değildir. İslam aleminin zayıf ve fakir olması, bu iki sanata sahip olmamasından dolayıdır...

Üstadımız itaatsizlik eden sekiz tabura nasihat ederken, munevverü'l-fikir zabitlerin akli şecaatine muhtaç olduklarını, yoksa onlara verilecek bir zararın aslında kendilerine verilmiş olacağına dikkat çeker. Böylece askerlerin tekrar itaate gelmelerini -biiznillah- temin eder.

(1) bk. Divan-ı Harfi Örfi, Onuncu Cinayet.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...