"Zira ecnebiler fünun ve sanayi silâhıyla bizi istibdad-ı manevîleri altında eziyorlar. Biz de fen ve san'at silâhıyla i'lâ-yı Kelimetullahın en müdhiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilaf-ı efkâra cihad edeceğiz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Her bir mü’min i’lâ-yı kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi maddeten terakki etmektir. Zira, ecnebîler fünun ve sanayi silâhıyla bizi istibdad-ı mânevîleri altında eziyorlar. Biz de fen ve san’at silâhıyla i’lâ-yı kelimetullahın en müthiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilâf-ı efkâra cihadedeceğiz."(1)

Bizim geri kalmamızın ve Avrupa devletlerinin manevi baskısı altında ezilmemizin sebebi cehalet, fakirlik ve fikir ayrılıklarından gelen ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı fen ve sanat ve ittifak silahı ile cihat açmalıyız. Böylece hem bu üç hastalıktan hem de Avrupa devletlerinin manevi baskısından kurtulalım.

Burada sorun maddi olmasından dolayı çözüm de ona uygun olarak maddi bir çözümdür. Yani cehaletin reçetesi eğitim, fakirliğin reçetesi sanayileşme ve sanatlarda inkişaf etmek, ihtilafın reçetesi de ittihada-ı İslam yani bizi kaynaştıracak ve birleştirecek İslam unsurlarının ön plana çıkarılmasıdır.

Müslümanların ortak paydası ve birbirlerine bağlayan ipler o kadar çoktur ki, bu ipler faraza gezegenler arasına uzansa, onları bile birbirleri ile bağlar ve kopmaz bir birlik temin eder. Halbuki biz örümcek ağı gibi çok adi ve basit ayrılıklar yüzünden birleşemiyoruz.

Düşman, bizi tank ve topla ezerken biz ona elbette ok ve mızrak atacak değiliz; onun inkişaf ettiği fenni sahada bizim de inkişaf etmemiz gerekir. Fen evrenseldir, kim sahip çıkarsa ona fayda temin eder.

Evet, Hz. Peygamber (a.s.m)'in buyurduğu gibi:

“Hikmet ve ilim (değerli bilgiler) müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa almaya daha hak sahibidir.”(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Divan-ı Harbi Örfi, Hakikat.
(2) bk. Tirmizi, İlim 19; İbn Mâce, Zühd 17.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...