"Harikaları az, fakat meziyatı çoktur." Buradaki "meziyatlar" ne olabilir, nasıl açıklayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Harikalardan maksat keşif, keramet v.s gibi özel ve ilgi çeken hallerdir; kâmil bir velide bulunan ve müşahede edilen vasıfların tümüdür. Bu üstünlük vasfı, bir keramet olabileceği gibi, insanlar tarafından bilinen ve konuşulan başka meziyetler de olabilir.

Meziyattan maksat; insanı Allah, Rasulullah (asm) ve insanlar nezdinde değerli kılan ahlak, fazilet ve insani işler ve sıfatlardır. İşte sahabeler görünüş itibarıyla, her hâllerinde sıradan bir insan gibi yaşamışlardır. Ayetin ifadesi ise insanlardan bir insan olarak yaşamışlardır; ama maneviyat âlemlerinin sultanı olmuşlardır. Adeta insanlık semasının güneşleri ve yıldızları gibi parlak görünüyorlardı. Fakat baktığın zaman, keşif, keramet onlarda fazla görünmezdi.

Bunun sebebi evliyalarda bulunan seyrü süluk zamanında vuku bulan harika hallerdir. Sahabelerde ise zahirden hakikate bir anda geçiş olduğundan ve seyrü süluk olmadığından keşif keramet gibi harika haller yoksa da insanı insan eden erdemler itibariyle zengindirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...