"Bütün evliya keşif ve kerametlerine istinad edip ve bütün asfiya tahkikatlarına istinad ederek şahadet ettikleri,.." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evliya, Allah’ın dostları demek olup, bütün sevgili kullara şümulü vardır. Ancak, evliya denilince akla gelen ilk mânâ keşif ve keramet sahibi zâtlardır.

İrşatlarını ve manevî mücahedelerini sadece keşif ve keramet yoluyla yapmayıp, ilmî açıklamalarda bulunan, âyetlerin tefsirlerini yapan, onlardaki ince mânâları ortaya çıkarmaya çalışan tahkik ehli zâtlara ise “asfiya” denilmektedir. Bunlar da Allah’ın sevgili kullarıdırlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...