"Hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, yani, dua kendi kendini kaldırmadığından, anladım ki, duanın neticesi uhrevîdir,.." "Duanın kendi kendini kaldırması" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, hastalık zamanında, hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı, etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Ben otuz kırk seneden beri, bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Ben anladım ki, hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, yani, dua kendi kendini kaldırmadığından, anladım ki, duanın neticesi uhrevîdir,(HAŞİYE) kendisi de bir nevi ibadettir ve hastalıkla aczini anlayıp dergâh-ı İlâhiyeye iltica eder. Onun için, otuz senedir şifa duasını ettiğim halde duam zâhirî kabul olmadığından, duayı terk etmek kalbime gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir; şifa duanın neticesi değil. Belki Cenâb-ı Hakîm-i Rahîm şifa verse, fazlından verir."

"HAŞİYE: Evet, bir kısım hastalık duanın sebeb-i vücudu iken, dua hastalığın ademine sebep olsa, duanın vücudu kendi ademine sebep olur; bu da olamaz."(1)

Hastalık ve musibetler duaya sebeptir yani duanın edilmesini temin eden gerekçelerdir. Bir şeyin gerekçesi ve sebebi ortadan kalktı mı, gerekçe ile gelen neticede ortadan kalkar.

Mesela, adalet duygusu adaletli olmanın bir gerekçesi ve sebebidir. Bu duygu kalktığı zaman, adaletli olmak da kalkar. Hiçbir varlık varlığını ayakta tutan ve gerekli kılan gerekçe ve sebebin ortadan kalkmasını istemez. İstemesi demek, varlığının son bulması demektir ki, kimse varlığının son bulmasını istemez.

Dua da bir neticedir. Gerekçesi ve sebebi ise musibet ve hastalıklardır. Duanın kendi gerekçesini ortadan kaldırıp yok olmayı istemesi düşünülemez. Öyle ise dua, musibetin kalkmasında illet değildir, illet Allah’ın sonsuz şefkati ve fazlıdır. Bu sebeple dua edildiği halde musibetin gitmemesi Allah’ın henüz hikmet ve şefkatinin vaktinin gelmediği anlamına gelir. Yoksa dua kabul edilmiyor, neticesiz kalıyor denilemez.

Allah hikmeti gereği kullarına ibadet ve dua ettirmek istedi mi, musibetleri ve hastalıkları verir. Bunun ne zamana kadar devam edeceğini de yine onun hikmeti takdir ve tayin eder. İnsan duayı bu takdir ve tayini bozma vasıtası olarak görmemelidir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, On Yedinci Deva.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR