"Hatt-ı Kur’ânîye bir nümune-i müsaade ve Risale-i Nur’un takip ettiği maksadına bir vesile ve üniversite ileride bir Nur medresesi olmasına bir işaret olduğu gibi..." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Saniyen: İstanbul’da, Re’fet Beyin ve Mustafa Oruç’un yazdıklarına göre, çok zaman İslâm ordusunu idare eden ve sonra darülfünuna inkılâp eden Harbiye Nezareti ve Bab-ı Seraskerî, o muazzam binanın alnında اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا - وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا hatt-ı Kur’ân ile o mânidar Kur’ân âyeti yazılmışken, sonra da mermer taşlarla üzeri kapatılıp o nurları gizlemişlerdi."

"Şimdi yeniden hatt-ı Kur’âniyeye bir nümune-i müsaade ve Risale-i Nur’un takip ettiği maksadına bir vesile ve üniversite ileride bir Nur medresesi olmasına bir işaret olduğu gibi…"(1)

İslâm ordusunu idare eden ve sonra darülfünuna inkılâp eden Harbiye Nezareti ve Bab-ı Seraskerî: İstanbul Üniversitesi, bugün Beyazıt'ta Merkez Bina olarak kullanmakta olduğu binaya 1923 yılında taşınmıştır. Daha önce Harbiye Nezareti tarafından kullanılan bina Maarif Vekâleti’nin 15 Ekim 1923 tarihli yazısı ile İstanbul Dârülfünun’una verilmiştir.

Dârülfünun Cumhuriyet'in ilânı sonrasında 21 Nisan 1924 tarihli bir kanunla yeniden düzenlenmiş ve üniversiteye tüzel kişilik (hükmî şahsiyet) verilmiştir. Yine 7 Ekim 1925 tarihinde de bilimsel ve yönetsel özerklik kabul edilmiş, medrese adı yeniden fakülteye çevrilmiş, yeni düzenleme ile tıp, hukuk, edebiyat, fen ve ilahiyat fakülteleri üniversitenin içinde yer almıştır.

Bu binanın girişinde de, yukarıda orijinal metni verilen ayet yazılıdır. Lakin yeni rejim bu ayeti mermer taşlar ile kapatmıştır. Üstad Hazretleri bu ayetin üstü daha sonraları yeniden açılarak bir parça eski düşmanlığın gidip yerine, Kur’an’a ve hattına saygı ve hürmetin geldiğine işaret ediyor. İnşallah ileriki dönemlerde iman ve Kur’an hizmetinin bir neticesi olarak, okullar din ile yeniden barışarak her bir üniversitenin bir nur medresesi hükmüne geçeceğini Üstad Hazretleri müjdeliyor.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 206. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...