"Risale-i Nur zındıkaya karşı hakaik-i imaniyeyi muhafazaya çalışması gibi, bid'ata karşı da huruf ve hatt-ı Kur'an'ı muhafaza etmek bir vazifesi iken..." Latinceye müsaade eden Üstad'ı, bu cümlelerle nasıl telif edeceğiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bidatlarda kullanılan o eserler, Vehhâbilerin azîm imamlarından ve acîp dehâları taşıyan meşhur İbni Teymiye ve İbni Kayyım el-Cevzî gibi zatlardır. Bu eserleri bazı has dairesinde bulunan Nur talebeleri elde edip okuyunca, Üstad Hazretleri çok gergin bir şekilde o ağabeylere kızıyor.

O dönemde yeni harflere ve bidatlere taraftar olan hocalar, hatt-ı Kur’an’a ve sair emirlere karşı bu zatların fikirlerini ve eserlerini vasıta yaparak hücum ediyorlar. Günümüzde de bir kısım hoca ve alim görünümünde olan ve ulame-i su kapsamına giren bidat taraftarları, Ehl-i sünnete darbe vurmak için yine bu reforma ve bidat ehline kapı açan ve onlara müsait bir yapıya sahip olan İbni Teymiye ve İbni Kayyım el-Cevzî gibi zatların eserlerini kullanıyorlar.

Aynı proje günümüzde de devam ediyor. Ekseri yabani ve Ehl-i Sünnet düşmanı fikirler ve akımlar İbni Teymiye ve İbni Kayyım el-Cevzî gibi sivri ve uç noktalarda gezinen alimleri topluma dayatmaya çalışıyor. Biz Ehl-i Sünnet Nur talebeleri olarak, bu akımlara ve fikirlere karşı uyanık olmamız gerekir.

Türkiye'de Latince esas olduğu ve insanların kahir ekseriyeti hatt-ı Kur’an'a yabanileştirildiğinden dolayı, Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un Latin harfleri ile basılmasına ruhsat vermiştir. Zira imana hizmet etmek hatt-ı Kur'an'a hizmet etmekten önce gelir. Öncelik devreye girdiği zaman önemli daha az önemliye tercih edilir, bu bir mantık kaidesidir. Üstad Hazretleri de iman hizmetini hatt-ı Kur'an hizmetine tercih etmiştir.

Latin harfleri umumi bir belvadır. Umum-i belva, insanların genelinde görünen ve yaygın olan bir sorun bir müşkülat demektir. Latin harfleri de umumi bir belva ve bela olmasından dolayı, Latince Risale-i Nurlara Üstad Hazretleri cevaz vermek zorunda kalmıştır.

Hattı Kur’an’ı muhafaza etmek Risale-i Nurların asli bir vazifesidir; Latin harflere müsaade ve ruhsat ise geçici ve arizi bir durumdur. Bu durumun müddeti ise insanların ekseri olarak hattı Kur’an’a yönelmesidir ki bu hâli hazırda pek mümkün görünmüyor. Öyle ise Üstad'ın vermiş olduğu ruhsat hâlen devam ediyor ve etmektedir.

Üstad Hazretlerinin Latin harflere müsaade eden beyanı şu şekildedir:

"HAŞİYE: Risale-i Nur'un bir vazifesi huruf-u Kur'âniyeyi muhafaza olduğundan, yeni hurufa zaruret derecesinde inşaallah müsaade olur."(1)

Ayrıca, iman hizmeti dolaylı olarak hatt-ı Kur’an’a hizmet ediyor. Yani Latin harfle yazılmış Risale-i Nurlar sayesinde kişi önce imanını kazanıyor, sonra da bid'ate karşı şuur kazanıyor. Belki şartların müsaadesizliği yüzünden Latin harf okumak zorunda kalıyor, lakin uzun vadede durum aksinedir. Yani ileride inşallah hatt-ı Kur’an yeniden ihya olunacak ve resmi hattımız olacaktır.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 130 Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...