"Hayvanatın taifelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icad etmiş ki, bir kısmı küçücük olarak yağmur..." İzah eder misiniz, meleklerden icad edilmesi ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, küre-i arzda dört yüz bin nevileri zîhayattan halk eden, hattâ en âdi ve müteaffin maddelerden zîruhları çoklukla yaratan ve her tarafı onlarla şenlendiren ve mucizat-ı san'atına karşı, onlara dilleriyle 'Mâşâallah, Bârekâllah, Sübhânallah' dediren ve ihsanat-ı rahmetine mukabil 'Elhamdü lillâh, Ve'ş-şükrü lillâh, Allahu ekber' o hayvancıklara söylettiren bir Kadîr-i Zülcelâli ve'l-Cemal, elbette, bilâşek velâ şüphe, koca semavata münasip, isyansız ve daima ubudiyette olan sekeneleri ve ruhanîleri yaratmış, semavatı şenlendirmiş, boş bırakmamış ve hayvanatın taifelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icad etmiş ki, bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip san'at ve rahmet-i İlâhiyeyi kendi dilleriyle alkışlıyorlar; bir kısmı, birer seyyar yıldızlara binip feza-yı kâinatta seyahat içinde azamet ve izzet ve haşmet-i rububiyete karşı tekbir ve tehlil ile ubudiyetlerini âleme ilân ediyorlar."(1)

Burada hayvanlardan meleklerin yaratıldığı ya da gökyüzünde hayvanatın yaratıldığı ifade edilmiyor. Allah yeryüzünü çeşit çeşit hayvanat ile nasıl donatmış ise, gökyüzünü de hayvanattan daha ziyade melekler ve ruhanîlerle donatmış, deniliyor.

"... Semavatı şenlendirmiş, boş bırakmamış ve hayvanatın taifelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icad etmiş ki, bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip san'at ve rahmet-i İlâhiyeyi kendi dilleriyle alkışlıyorlar..."

Bu ifade meleklerin aksamına ve türlerine işaret ediyor. Öyle ki küçük bir kar tanesine ve yağmur damlasına nezaret eden melekler bulunuyor.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, On Birinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...