"Zaman-ı Âdem’den beri bütün semâvî kitaplar ve dinler meleklerin vücutlarına ve ubudiyetlerine ... Meleklerin vücutlarını ve bizimle alâkadar olduklarını kat’î ispat eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ruhların bekaya mazhar olduğuna dair binlerce vesikalar ve deliller vardır. Hazret-i Âdem (as)'dan bu yana, ölmüş bütün insanların ruhlarının beka âleminde yaşadıklarını başta yüz yirmi dört bin peygamber, milyonlarca evliya ve âlim; mu’cize, keramet ve eserleri ile ispat etmişler. Buna rağmen, ruhun bekasından şüphe etmek akıl kârı değildir.

Hiç görmediğimiz, ama varlığını görenlerden işittiğimiz bir kıt’anın veya ülkenin varlığından nasıl şüphe etmiyorsak, aynı şekilde hiç görmediğimiz, ama yüz binlerce nebi ve milyonlarca evliya tarafından müşahede edilen beka âleminden şüpheye düşmek de en büyük bir akılsızlıktır.

Ayrıca bir türün, bir ferdinde sabit olan bir şey, aynı şekilde o türde de sabit olur. Bir kuşta kanat varsa, bütün kuşlarda da kanat var demektir. Bir cüzde olan bir husus ya da sıfat, onun mensubu olduğu bütünde de sabittir, demektir.

Mesela, Hazret-i Âdem (as)’in ruhu bekaya mazhar oldu mu, bütün insanların ruhu da bekaya mazhar olmuş demektir. Sadece Hazret-i Adem (as)’in ruhu bakî, ama diğer insanların ruhu yokluğa ve hiçliğe mahkûm demek, akılla, mantıkla ve hikmetle asla bağdaşmaz. Bir türün ferdinde sabit olan bir husus, o türde de sabittir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...