Block title
Block content

"Hayvanın ve insanın enzarına arz eder." ifadesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Varlık ve hayatın gaye ve neticesi, sadece insanın nefsine ve dünyasına münhasır ve mahsus değildir. Varlık ve hayatta o kadar güzel ve ince manalar var olduğu ve sayısız hikmet ve gayeler hükmettiği için, bu hikmet ve gayeleri kaldıracak ya da nazara alacak külli bir nazar gerekiyor. Bu külli nazara insanın ya da sair mahlukatın nazarı kafi gelmiyor. Bu yüzden Allah’ın külli nazarı da işin içine dahil oluyor.

İşte varlık ve hayattaki bu hikmet ve gayelerden faydalanmakta ya da nazar etmekte hayvanatın da kendi kabiliyetlerine göre bir hissesi vardır. Varlık ve hayattan sadece insan ya da insan gibi şuur sahibi varlıklar faydalanıp nazar etmiyor. Hayvanatın da bu varlık ve hayat nimetinden faydalanma ve nazar etme hakkı ve kabiliyeti vardır. Ama insan gibi şuurlu ve külli bir faydalanma ve nazar etmek hayvanlarda yoktur. Hayvanların da nimete karşı fıtri ve fiili bir nazarı ve bir şükrü vardır. İstisnasız, her şeyin Allah’ı tesbih ve tezkir ettiğine dair ayetler buna delildir.

Demek varlık ve hayat nimetlerinde hayvanatın da kendine mahsus bir hissesi ve nazar etmesi vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...