"Hazmolmayan ilim telkin edilmemeli" ile "Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez." hakikatlerinin aynı manaya baktığı söylenebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez.”(1) sözü, daha ziyade işin manevi ve ameli boyutuna bakıyor.

Yani işin ilim boyutu tam ama amelde eksiklikler var, ahlakta zafiyetler kol geziyor, bazı günahlardan da tam sıyrılmamış... Bu durumdaki birisinin nasihatleri karşı tarafta tesirli ve etkili olamaz. Yani “Ele verir talkını kendi yer salkımı.” durumu olur. Nasihat edenin, nasihati önce kendinin yaşaması ve uygulaması gerekir ki karşı tarafta tesirli olabilsin!..

“Hazmolmayan ilim telkin edilmemeli.”(2) Lemeatte geçen bu cümlede ifade edilmek istenen husus, anlattığımız şeyin önce kendimiz tarafından bir hazmedilmesi ve sonra da karşı tarafın hazmedeceği ve anlayacağı bir şekilde anlatmayı ifade ediyor.

İşin başka bir boyutu da koyunun yavrusuna sindirimi kolay süt vermesi gibi, alimin de yavrusu hükmünde olan avam tabakaya, sindirimi kolay ilim vermesi gerekiyor. Yoksa sindirimi zor olan malumatlar avama telkin edilirse, faydadan çok zarar verilmiş olur.

Mesela iki alimin kendi aralarında tartışabileceği zor ve ince bir konuyu, hiçbir ilmi olmayan avam insanların ortasında tartışması, avam insanlarda evham ve şüpheye yol açar.

Risale-i Nur hikaye, temsil, teşbih metodu ile en zor, en müşkül ve en karmaşık konuları bile avamın anlayacağı seviyeye getirerek avama tam faydalı oluyor. Bu cihetle Risale-i Nur koyun sütü gibi hazmı kolay bir mürşid-i kamil oluyor.

Risale-i Nurlar, muhatabını tahrip etmeden tamir ediyor. Saf zihinleri bulandırmıyor. Diğer kitaplarda bu özellikler çok az bulunuyor.

Hem nefsini ıslah etmiş hem de ilmi safi bir süt gibi olan alim tam bir mürşid-i kamil olur.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz, Birinci Makam.
(2) bk. age., Lemeât.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...