"Hatta bir kıt’ada, bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatler bulunurmuş." Ayrı ayrı kavimlere hangi peygamberler gelmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen yirmi beş peygamberden ibaret değildir. Bir hadisin işaretine göre 124.000 peygamber gelmiştir.(1)

Bunların bir kısmına müstakil kitap verildiği gibi, bir evvelkinin kitabıyla amel edenler de olmuştur. Mesela; Musa (as)'ın kitabıyla Harun (as) da amel etmiştir Hazret-i İsa (as)'ın kitabıyla da Yahya (as) ve Zekeriya (as) amel etmişlerdir.

Bizim bilmemiz ve inanmamız gereken şudur: İlk peygamber Âdem (as), son peygamber de Hazret-i Muhammed (asm)'dır. Bu iki peygamber arasında sayısını bilemeyeceğimiz kadar çok peygamber gelip geçmiştir.

Biz, Allah tarafından tavzif edilen peygamberlerin hepsine de inanıp, iman ediyoruz. İsimlerini bilmesek de muhitlerini tanımasak da onlar Allah'ın tavzif ettiği peygamberlerdir, deyip, icmalen iman etmeliyiz.

1) bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned 5/265-266; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...