"Fatır-ı Zülcelalin izniyle, emriyle, kuvvetiyle, hikmetiyle, umum hayvanatın manevi çobanlarının reisi, büyük bir melek-i müekkeli vardır." Burada bahsedilen Hz. Mikail'den farklı bir melek midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dört büyük melekten daha üstün daha faziletli bir melek olmadığı için, bu cümleleri tevil ederek anlamak gerekiyor.

"Hem de rû-yi zemin bir tarladır; umum nebatat onun içinde ekilir. Umumuna, Cenâb-ı Hakkın namıyla, kuvvetiyle nezaret edecek müekkel bir melek vardır. Ondan daha aşağı bir melek, bir taife-i mahsusaya nezaret etmekle Cenâb-ı Hakka ibadet ve tesbih eden melekler var. Rezzâkıyet arşının hamelesinden olan Hazret-i Mikâil Aleyhisselâm, şunların en büyük nazırlarıdır."(1)

"İkinci meslek odur ki, Hazret-i Cebrâil, Mikâil, Azrâil gibi melâike-i izâm, birer nazır-ı umumi hükmünde, kendi nevilerinden ve kendilerine benzer küçük tarzda aveneleri vardır."(2)

Yukarıda vermiş olduğumuz iki metin de Mikail (as)’in umumiî ve en büyük bir nazır olduğunu açık bir şekilde ifade etmektedir.

Dipnotlar:

1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Dördüncü Dal.

2) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, İkinci Mesele Olan İkinci Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...