"Hediye kabul etmemek olan kaidemi muhafaza ve birinci hadiseye harikalığıyla tasdik edip imza bastı." İkinci hadise birinci hadiseyi nasıl tasdik ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aziz, sıddık kardeşlerim,

"İki saat zarfında iki acip ve lâtif, zâhiren küçük, hakikaten ehemmiyetli iki hadiseyi size yazmak ihtarı aldım."

"Birincisi: Nurun iki namzet talebesine Rehberden Leyle-i Kadirde ihtar edilen meseleyi okudum. Âhirinde, 'Beş on senede medrese hocalarının tahsil derecelerini, Nur şakirtleri on haftada kazanır.' dediğim aynı dakikada kalbe geldi ki:"

"Eski Said'in, on beş yaşında iken medrese usulünce on beş senede okunan ilmi, on beş haftada okumaya inâyet-i İlâhiye ile muvaffak olması gibi, rahmet-i Rabbâniye ile, Risale-i Nur dahi, ilm-i hakikatte ve imaniyede on beş seneye mukabil, bu medresesiz zamanda on beş hafta kâfi geldiğini, bu on beş senede belki on beş bin adam kendi tecrübeleriyle tasdik ediyorlar."

"İkincisi: Aynı saatte, ağır penceremiz âdetâ sebepsiz kaplarım ve şişelerim ve yemeklerim üzerine düştü. Biz tahmin ettik ki, hem camlar, hem bütün şişe ve bardaklarım kırıldılar ve içlerindeki taamlar zayi oldular. Halbuki, harika olarak hiç bir kırık ve zayiat olmadı. Yalnız bana hediye gelen pişirdiğim et döküldü. Fakat Nurun namzet yeni talebelerine kısmet olduğu, benim de hediye kabul etmemek olan kaidemi muhafaza ve birinci hadiseye harikalığıyla tasdik edip imza bastı."(1)

Burada iki hâdise de ayrı ve müstakil bir şekilde Risale-i Nur hizmetinin makbuliyetini ve kutsiyetini tasdik ve teyit ediyorlar. Yani iki hâdise birbiri ile ilgili değil, neticeyi teyit bakımından ilgilidirler. Netice ise, Risale-i Nur'a hizmet etmenin kutsiyetidir.

Özetle, "yemeklerin zayi olmaması" Nur'a talebe olmaya namzetlerin rızkı olmasından dolayıdır ki bu da Nur'a talebe olmanın ne kadar ehemmiyetli olduğuna küçük bir alamet ve emare oluyor demektir.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...