"Hem de kut-u lâyemût ve vahşet ile âlûde olan hürriyet, sizin dağ komşularınız olan hayvanlarda da bulunuyor." Anlayamadım, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem de kut-u lâyemût ve vahşet ile âlûde olan hürriyet, sizin dağ komşularınız olan hayvanlarda da bulunuyor. Vâkıa, şu biçare vahşî hayvanların bir lezzeti ve tesellîsi varsa, o da hürriyetleridir. Lâkin güneş gibi parlak, her ruhun mâşukası ve cevher-i insaniyetin küfvü o hürriyettir ki, saâdet-sarây-ı medeniyette oturmuş ve marifet ve fazilet ve İslâmiyet terbiyesiyle ve hulleleriyle mütezeyyine olan hürriyettir."(1)

Bu paragrafta, "Dağda sıkıntılı ve meşakkatli bir şekilde hür olacağınıza, şehirde yarı hürriyet demek olan medeni hürriyeti tercih etmeniz gerekir." diyerek, göçer olan aşiretleri medeniyete ve cumhuriyete teşvik ediyor Üstad Hazretleri.

Dağda ve kırsal hayatta ölmeyecek kadar yemek ve yalnızlık sıkıntısına bedel, hürriyet sınırsızdır. Bu tarz hürriyet dağda bayırda yaşayan hayvanlarda da vardır. İnsan sosyal bir varlık olduğu için, bu tarz bir yaşama tahammül edemez. Sosyal yaşamda da en güzel yönetim şekli İslam terbiyesi ile terbiyelenmiş cumhuriyet, denilmek isteniyor.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...