"Medeniyetin muşa'şâ bu kadar mehasininden, sizin anka-i meşrebâneniz sizi müstağnî etmiştir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Demek biz eskiden beri hürriyetimize mâlik idik. Hürriyetimiz tev'em olarak bizimle doğmuş. Öyleyse başkalar keyiflensin, bize ne?"

"C - Evet, zaten o sevdâ-yı hürriyettir ki, sizi tahammülsûz meşakkatlere mütehammil kılmış. Ve medeniyetin muşa'şâ bu kadar mehasininden, sizin anka-i meşrebâneniz sizi müstağnî etmiştir. Fakat, ey göçerler, sizde olanı yarı hürriyettir. Diğer yarısı da başkasının hürriyetini bozmamaktır. Hem de kut-u lâyemût ve vahşet ile âlûde olan hürriyet, sizin dağ komşularınız olan hayvanlarda da bulunuyor. Vâkıa, şu biçare vahşî hayvanların bir lezzeti ve tesellîsi varsa, o da hürriyetleridir. Lâkin Güneş gibi parlak, her ruhun mâşukası ve cevher-i insaniyetin küfvü o hürriyettir ki, saâdet-sarây-ı medeniyette oturmuş ve marifet ve fazilet ve İslâmiyet terbiyesiyle ve hulleleriyle mütezeyyine olan hürriyettir."(1)

Sizin hayalinizdeki özgürlük, bedevice bir özgürlük anlayışı ki, bunu devam ettirmek istiyorsunuz. Bu isteğiniz efsanevi anka kuşu gibi, ütopiktir. Yani ulaşılması ve yaşanması imkansız bir özgürlük anlayışınız vardır, olsa olsa masallarda gerçekleşebilir özgürlük anlayışınız, diyor Üstad. İşte bu anlayışınızdır ki, gösterişli ve görkemli olan halihazırdaki medeniyetin güzelliklerinden, iyiliklerinden sizi alıkoymuştur.

Şehir hayatından hürriyetler daha fazla kısıtlansa da medeniyetin nimetlerinden daha fazla istifade edilmektedir.

Dağda sıkıntılı ve meşakkatli bir şekilde hür olacağınıza, şehirde yarı hürriyet demek olan medeni hürriyeti tercih etmeniz gerekir diyerek, göçer olan aşiretleri medeniyete teşvik ediyor.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...