"Hem deme ki, 'Ben mazharım. Güzele mazhar ise güzelleşir.' Zira temessül etmediğinden, mazhar değil, memer olursun." Cümlenin açılımı ile birlikte "temessül etmeyerek memer olmanın" ne anlama geldiğini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Temessül; şekil ve suret giyme, bir şeyin suret ve mahiyetinin bir yerde aksetmesi demektir. Mesela, fakülteye kaydolan bir öğrenci müfredata uymadığı ve derslerine çalışmadığı taktirde, o fakültenin güzelliği ve üstünlüğü ona aksetmez. Bir süre sonra tahsil hayatı sona erer.

İnsan ahsen-i takvimde, yani en mükemmel bir istidatta yaratılmıştır. Ancak, bu güzellik onun amel âleminde kendini göstermediği takdirde, esfel-i safiline düşmekten kurtulamaz. Arzın halifesi iken, âyet-i kerîmede haber verildiği gibi, hayvandan daha aşağı bir derekeye düşer.

Bu mana, "memer" kelimesiyle çok güzel ifade edilmiştir. Memer; yol, cadde demektir. Güneş'in ışığının aksettiği bir ayna ile âlim bir insanın geçtiği yolu mukayese edelim. Birincisinde Güneş'in ışığı aynada da kendini gösterir. Yani, o ışık aynada temessül ederek onu da ışık sahibi yapar, suretinin ve mahiyetinin bir misalini onda da aksettirir. Ama âlimin ilmi, geçtiği yola intikal etmez, yani o cadde ilimle temessül edemez ve ilimden hiçbir nasip almaz.

İnsan nefsi de ilâhî isimlere en cami’ bir ayna olma şerefinde yaratılmışken, iman etmez ve salih amel işlemezse, onda esmâ-i İlâhiyenin tecelli etmesi, yoldan bir âlimin geçmesi gibi olur ve ona bir üstünlük kazandırmaz. Aksine, mesuliyetini artırır ve onu âlâ-yı illiyyinden, yani en yüksek derecelerden esfel-i safiline, en aşağı menzillere düşürür.

Burada, imanın ve amelin ehemmiyeti harika bir şekilde nazara verilmiş oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...