"Hem el-Bakara’ya isim, hem Kur’ân’a isim, hem ikisine muhtasar bir fihriste..." الم Besmelenin, dolayısıyla Kur'ân'ın nasıl fihristesi olur, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elif, lâm, mim. Bu, içinde şüphe bulunmayan, takva sahipleri için yol gösterici olan bir kitaptır." (Bakara, 2/1, 2)

"Ezcümle, الۤمۤ kasem olduğu cihetle, Kur'ân'ın azametine ve altında müstetir, gizli o mezkûr letaif cihetiyle de davanın ispatına işaret eder." (bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 1 ve 2. Âyetlerin Tefsiri.)

Kesik harfler başında bulundukları sûrelerin muhtevalarına dikkat çekmek için yemin olarak gelmiştir. Yani Arap gramerinde huruf-u mukattaa (kesik harfler) aynı zamanda yemin ifade eden harfler olarak kabul ediliyor.

Bu harf dizilimlerinden birçok İslam âlimi ebcet ve cifir ilmini de kullanarak, gaybi sırlar ve latif manalar çıkartıp, bu harflerin öyle rastgele bir harf tercihi ve dizilimi olmadığını ortaya koymuşlardır.

Elif, lam, mim hepsi bir ayetin veya Kur’ânî cümlenin bir sembolü gibidir. Üstad'ın izah ettiği gibi Kur’ân’ın hükümleri uzun bir surede, uzun sure kısa surede, kısa sure bir ayette, bir ayet bir cümlede, bir cümle bir kelimede bir kelime de bir harfte dürülür.

Surelerin başındaki kesik harfler, Allah ile Resulü arasında bir şifre ve hususi bir konuşma şeklidir. Bu yüzden hakiki manasını bilmek ancak Allah Resulüne (asm) hastır.

“Elif” Allah, "Lam" Cibril, "Mim" Hz. Peygamber, devamındaki cümlede bahsedilen kitap ise Kur’ân’dır.

“Elif” Allah’ı temsil ettikten sonra, Allah lafzı bütün kitabı ve kâinatı içine alan muhit bir ifade oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

inkişaf
Günümüz bilimi ışığında Huruf-u Mukatta'ı idrâk edebilir miyiz? Harfler, Kurân'ın özel tasarımından doğan sırlar olduğuna göre, önce Kurân'ın bu harfleri çözümletecek kendi içinde saklı anahtarlara ulaşmak ve  deşifre etmek gerekli değil midir? Deşifre sağlandığında, hurufun bilime bakan yüzleri açığa çıkabilir mi? Usûlü TE'VÎL'ile, dolayısıyla çalışmalarımızda önce bilime mi yönleneceğiz yoksa Kurân'dan mı hareket edeceğiz? Kur'ân bizzat adres verir ve tabiri caizse "git şuraya bak" der mi? Meselâ, çalıştığımız âyette, işin başında yolumuz parçacık fiziğine mi düşmeli yoksa Kur'ân'ın yönlendirmesi ile verdiği her koordinatta şaşmaz biçimde suallerimizin cevaplarını aramalı mıyız? Yâni, bilimden Kurân'a değil; Kurân'dan bilime yönlendirilmenin anahtarları nedir? Hurufu mukatta ve diğer Kur'an harfleri vahiy midir? Yoksa beşer keşfi midir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Kur'an bilime teşvik eder, işaret eder, motive eder ama asla tafsilatına geçmez. Çünkü tafsilat insanlığın kolektif aklına havale edilmiştir. Kur'an harfleri vahiy değildir ama bu harflerden tanzim edilen kelime, cümle ve ayetlerin hepsi vahiydir. Zaten Kur'an'ın mucize olması da bu cihetledir. Yani Allah tarafından hammaddesi beşeri olan harflerden bir mucize çıkarılmıştır.
Huruf-u mukatta vahiydir ve daha önce böyle bir terkip ve tanzim görülmemiştir.

Ayrıca şu cevaba bakmanızı tavsiye ederiz: http://www.sorularlarisale.com/makale/13711/huruf-u_mukattaa_hakkinda_elif_lam_mim_lerin__elif_lam_ra_larin__ha_mim_lerin_baslarina_bak_anla_ki_bakiyoruz_ama_anlamiyor_ve_goremiyoruz_bu_hitap_sadece_ehl-i_ilme_mi_aittir.html

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...