Kur'ân'ın "Ulûhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuası" olmasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem uluhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır." (İşârâtü’l-İ’caz)

Evvela “uluhiyet” kavramı üzerine kısa bir tahlil yapalım: Uluhiyet kelimesi أَلَهَ fiilinin mastarıdır. أَلَهَ fiili “ibadet etmek, kulluk etmek, tapmak, tapınmak, hayret etmek” manalarına gelir. أَلَهَ fiili ismi mef'ul olarak alındığında “kendisine ibadet edilen, kendisine tapınılan, mabud” anlamlarında kullanılır.

Cenab-ı Hakk’ın uluhiyeti dendiğinde, bütün bu manalar ile “Allah’ın ilah oluşu”, “her şeyin Allah’a ibadet ettiği” ve “Allah’ın her şeyin mabudu olduğu” manası anlaşılır.

Allahu Teâlâ şu kâinatı uluhiyetinin haşmetine delalet eden eserlerle donatmıştır. Dağlar, denizler, yıldızlar, gezegenler, galaksiler hep bu uluhiyetin azamet-i haşmetini gösteren eserlerdir.

Allahu Teâlâ nasıl ki kudretinin eserleriyle uluhiyetinin azamet-i haşmetini gösteriyor; aynen bunun gibi, kelamıyla da bu haşmeti bazı surelerin başlarında bulunan şifrelerle ihsas ediyor. Bu şifreler bazı surelerin başlarında bulunan “huruf-u mukattaa”dır. Bu huruf-u mukattaa 29 surenin başında yer alır. الم ، الر ، طس ، يس ، حم gibi dizilişlerle gelir. İşte Kur’an başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Bu şifreler de uluhiyetin azamet-i haşmetini ihsas eder.

Nasıl ki Allah’ın eserleri uluhiyetinin haşmetini gösteriyor ve her bir eşya bu haşmete layık bir şekilde icad ediliyor; aynen bunun gibi, kelamı dahi bu uluhiyetin haşmetini -bazı surelerin başındaki şifrelerle- gösteriyor. Yani uluhiyetin azamet-i haşmeti Kur’an’ın böyle nazil olmasını iktiza ediyor. Uluhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle bazı surelerin başlarına şifreler geliyor; bu şifrelerle de Kur’an, başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuası oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...