"Hem Halık-ı Âlemin nihayet kemaldeki cemalini bir vasıtayla göstermek istemesine mukabil,.. hem Sani-i Âlemin nihayet cemalde olan kemali sanatı üzerine enzar-ı dikkati celp etmek, teşhir etmek istemesine mukabil,.." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem Sâni-i Âlemin nihayet cemalde olan kemâl-i san'atı üzerine enzâr-ı dikkati celb etmek, teşhir etmek istemesine mukabil, en yüksek bir sadâ ile dellâllık eden, yine bilmüşahede o zattır."(1)

Allah kendi sonsuz güzelliğini ve mükemmelliğini insanlara gösterip ilan etmek istemiş ve bu ilan ve göstermeye en mükemmel cevabı ve karşılığı da Hazreti Muhammed (asm) Efendimiz vermiştir.

Cemalin kemali; güzelliğin mükemmel olması demektir. Yani Allah’ın kainat sergisinde sergilediği güzellikler kemal bir noktadadır. En küçük bir çirkinlik ya da noksanlık bu güzelliğin mükemmelliğini bozmuyor.

Mesela, kainatı ve eşyayı cemal gözü ile tarasak, şurada bir kusur ve çirkinlik vardır, diyeceğimiz bir nokta bulamayız. Kemal-i cemal bu manayadır.

Mesela, insandaki kulağın boyutunu birer metre yapsak, vücudun ahenk ve güzelliğini bozarız. Kulağın kemal derecedeki güzelliğini çirkinleştirmiş oluruz. Daha bunun gibi sayısız örnekler vermek mümkündür.

Kemalin cemali ise, mükemmelliğin en güzel kıvamda olması demektir. Yani Allah’ın kainat sergisinde sergilediği mükemmellikler sonsuz bir cemaldedir. En küçük bir kusur ya da noksanlık bu kemalin güzelliğini bozmuyor. Yine kainatı ve eşyayı kemal gözü ile tarasak, şurada bir kusur ve çirkinlik vardır, diyebileceğimiz bir nokta bulamayız.

Mesela, insan bedeninde bulunan gözün konumu en kemal yerdedir, ondan daha kemal bir yer bulamayız. Gözü alıp koltuk altlarına koysak ya da ayak altlarına yerleştirsek gözün o kemal noktasını ve noktanın güzelliğini bozmuş ve çirkinleştirmiş oluruz.

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...