"Hem hiç mümkün müdür ki, hakikatsiz bir vehim, bütün inkılâbât-ı beşeriyede, bütün akaid-i insaniyede istimrar etsin, bekà bulsun?" cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yüz yirmi dört bin peygamber ve onların varisi olan bütün âlimler, meleklerin varlığında icma etmişlerdir.

İman konusunda söz sahibi olan bütün bu kâmil insanları, hakikati olmayan hiçbir vehim yahut yanlış bir inanç kendine bağlayamaz; asırlar boyunca varlığını devam ettiremez.

Melekleri inkâr edenlerin ortaya koyacakları hiçbir delilleri yoktur. Ama Üstadımızın ehemmiyetle nazara verdiği gibi, “bütün peygamberler mucizelerine ve bütün evliya kerametlerine istinad ederek iman hakikatlerini” izah ve ispat etmişlerdir.

Nitekim bu dersin devamında da şu ifadeler yer almaktadır:

"Hem hiç mümkün müdür, hiç makul müdür, hiç kabil midir ki, hayat-ı içtimaiye-i beşeriye semasının güneşleri, yıldızları, ayları hükmünde olan enbiya ve evliya, tevatür suretiyle ve icmâ-ı manevi kuvvetiyle ihbar ettikleri ve şehadet ettikleri melâike ve ruhanîyatın vücutları ve müşahedeleri bir şüphe kabul etsin, bir şekke medar olsun?"(1)

1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...