"Hem hiç mümkün müdür ki, şu itikad-ı umuminin menşei, mebadi-i zaruriye ve bedihi emirler olmasın?.." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem hiç mümkün müdür ki şu itikad-ı umumînin menşei, mebâdi-i zaruriye ve bedihî emirler olmasın. Hem hiç mümkün müdür ki hakikatsiz bir vehim; bütün inkılabat-ı beşeriyede, bütün akaid-i insaniyede istimrar etsin, beka bulsun. Hem hiç mümkün müdür ki şu ehl-i edyanın, bu icma-ı azîmin senedi; bir hads-i kat’î olmasın, bir yakîn-i şuhudî olmasın..."(1)

İnsanlık tarihinde hep gündemde olan ve insanların ekseriyetinin kabul ve ittifak ettiği, "meleklere iman" esasının esası, elbette kati ve kesin şeyler üstüne bina olunmuştur. Yani yüz yirmi dört bin peygamber, milyonlarca evliya o mübarek melekler taifesi ile konuşmuş ve görüşmüş ve müminler insanlık o taifenin varlığını ittifak ile kabul etmiştir. Meleklerin varlığının kabul edilmesinin kaynağı çok kuvvetli ve esaslı bir delil ve ittifak üzerine dayanıyor.

“Mebâdi-i zaruriye ve bedihî emirler,..” ifadesi, yüz yirmi dört bin peygamberin ve onların terbiyesi ile yüz yirmi dört milyon evliyanın, meleklerle irtibat kurup, sohbet etmelerinin meleklere iman esasına temel ve esas teşkil etmesi manasındadır. İnsanlık bu kesin ve zaruri olan sohbet ve irtibatlar neticesinde meleklere iman etmiş demektir.

Yani meleklere iman esasının temeli ve esası, böyle mütevatir ve sağlam bir zemine dayanıyor ve onun üzerine bina olmuştur.

1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

Bedih emirler ifadesini izah edermisiniz

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bedihi emir herkesçe bilinen, herkese malum, sağlam ve kati hüküm anlamına geliyor. Semavi dinlerin hepsinde de temel imanı esaslar bedihi ve açık bir dil ile ifade edilmiş yoruma bırakılmamıştır. 

 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...