"Hem İslâmiyet sair dinlere kıyas edilmez. Bir Müslüman, İslâmiyet'ten çıksa ve dinini terk etse, daha hiçbir peygamberi kabul edemez." Bu cümleyi teyid edecek bir ayet veya hadis var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“İşte bugün sizin dininizi kemâle erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslâm’ı beğendim.”(Maide, 5/3)

“Ey insanlar! İşte size Rabbinizden kesin bir delil geldi, size açık bir nûr indirdik.”(Nisa, 4/174)

“Onlar Allah’ın nûrunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler. Allah ise, nûrunu tam parlatmaktan başka bir şeye razı olmaz. Kâfirler isterse hoşlanmasınlar! O’dur ki Resulünü, bütün dinlere üstün kılmak için hidâyetle ve hak din ile gönderdi. Müşrikler isterse hoşlanmasınlar!” (Tevbe, 9/32-33)

Özellikle ilk ayette İslam dininin en son, en kamil ve razı olunmuş tek din olduğu açıkça vurgulanmaktadır.

İnsan fıtraten mükerremdir (en mükemmel donanıma sahiptir), bu yüzden daima en iyisini en güzelini en mükemmelini ister ve ondan aşağısı ile tatmin olmaz. En iyisini tadan ve bilen birisinin, daha kötülerine dönüp bakması, onlarla iktifa etmesi insan fıtratı açısından pek mümkün değildir.

Öyle ise insanın en son, en güncel ve en kamil dini tattıktan sonra, bozulmuş dinlere geri dönmesi ve onunla mutmain olması fıtrat ve realite açısından pek mümkün değildir.

Güneşin nuru ile mutmain olmayan birisinin, mum ve fenerlere geri dönüp onlarla iktifa etmesi ve onlarla mutmain olmaya çalışması da pek mümkün değildir.

Yukarıdaki ayetlerin zımni manaları Üstadımızın bu bakış açısını çok kuvvetli bir şekilde desteklemektedir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...