“Hem nasıl bütün kalblere, insan ise her nevi ulûm ve hakikatleri bildiren, hayvan ise her nevi hâcetlerinin tedarikini öğreten bütün ilhâmât-ı gaybiye” nedir, nasıl anlaşılmalıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın bütün sıfatları gibi kelam sıfatı da nihayetsizdir. Bu sıfatın en âzam tecellileri Cenab-ı Hakk’ın vazifedar tayin ettiği elçileriyle (as.) kitab ve suhuflarla konuşmasıdır. Bunun da yine en ileri derecesi Kur’ân-ı Hakimle konuşması, kendini bütün sıfatlarıyla ve kullarından isteklerini bütün teferruatıyla Peygamber Efendimize (asm.) bildirmesidir.

Bir sonraki derece dört büyük meleğe hitaplarıdır.

Bunu insanlar arasında peygamber varisi olarak vazife gören büyük zâtlara ilhamla birçok hakikatleri bildirmesi ve yol göstermesi takib eder. Daha sonra, manen vazifeli olmasa da takva ve salih amel ile kendini Rabbine sevdirmiş olan veli kullarına yaptığı hususî ilhamlarla onlarla konuşması gelir.

İnsanlar âleminde böyle olduğu gibi, hayvanlar âleminde de Cenab-ı Hak hayvanlara ihtiyaçlarını karşılamaları ve hastalandıklarında gerekli çareyi bulmaları için bilemeyeceğimiz bir keyfiyetle ilhamlarda bulunur. Bunun en açık misali, âyet-i kerîmeyle de sabit olduğu gibi Allah’ın arıya vahyetmesi, yani ilham etmesidir. Böylece o küçük varlık büyük bir şuur eseri olarak çok uzak menzillere gider, vazifesini görür ve yine hiç şaşırmadan kovanına geri gelir.

Üstad Hazretleri ilham konusunda şu sıralamayı yapar;

"Meselâ, en cüz'îsi ve basiti, hayvanatın ilhamatıdır. Sonra avâm-ı nâsın ilhamatıdır. Sonra avâm-ı melâikenin ilhamatıdır. Sonra evliya ilhamatıdır. Sonra melâike-i izam ilhamatıdır.” (Sözler, On İkinci Söz)

Ek bilgi için tıklayınız:
"Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibarıyla pek çok muhteliftir." misalle izah eder misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...