"Bütün hayvani cesetlerde kemâl-i hikmetle nefislerini, ruhlarını yerleştirmek, türlü türlü cihazatla kemal-i intizamla teslih etmek..." devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"...Öyle de bütün hayvani cesetlerde kemal-i hikmetle nefislerini, ruhlarını yerleştirmek, türlü türlü cihazatla kemal-i intizamla teslih etmek, türlü türlü hizmetlerde kemal-i hikmetle göndermek, hayvanat adedince, belki cihazatları sayısınca, yine o Sâni-i Hakîmin vücub-u vücuduna ve vahdetine şehadet ve işaret ettikleri gibi, heyet-i mecmuasıyla, gayet parlak bir surette cemal-i rahmetini ve kemal-i rububiyetini gösterir." (Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Altıncı Pencere)

Çiçeğinden Güneş'ine kadar her şeyin bir mucize olduğu bu kâinatta en büyük ilahi mucize hayattır, hayatsız elementlerden hayat sahibi bitkilerin, sonra hayvanların ve nihayet insanların yaratılmasıdır.

Bu en büyük mucizeyi Cenab-ı Hak bütün hayvan türlerinin sayısız fertlerinde çoklukla sergilemektedir. Üstadımız bu dersinde cesetlerle ruhlar arasındaki muazzam uygunluğa dikkat çekiyor. Her ruh ne gibi özelliklere sahip kılınmışsa, bedeni de o vazifeleri en güzel şekilde yapmaya elverişli olarak yaratılmıştır. Bunun en açık bir misali aslanların ruhları ile bedenleri arasındaki harika münasebettir. Ruhu parçalayıcı bir vasfa sahip kılınan bu hayvanın pençesi de vücut yapısı da kuvveti de dişleri de midesi de bu tenasübü ayrı bir şekilde teşhir etmektedir.

Her hayvan nevinde hâkim olan ruh-beden tenasübünün en ileri derecesi insan ruhunda ve bedeninde sergilenmektedir. Akıl ile el arasında muazzam bir alaka vardır. Akıl anladığını yazıya dökmek istediğinde elin buna en uygun bir şekilde tanzim edildiğini görür.

Üstadımız bu hakikatin “hayvanat adedince, belki cihazatları sayısınca” şahitleri, delilleri olduğuna dikkat çekerek, bunların her birinin Allah’ın varlığına ve birliğine şehadet ve işaret ettiklerini; “heyet-i mecmuasıyla, gayet parlak bir surette cemal-i rahmetini ve kemal-i rububiyetini” gösterdiğini ders veriyor.

Birçok mekanik parça, bir mühendislik hesaplaması ve tasarımı ile arabanın gövdesine yerleştirilir. Bu parçalardan birisi eksik olsa ya da yanlış bir yere takılsa araba çalışmaz. Arabanın her bir aksamı ve parçası; bir mühendisin vücuduna ve ilmine işaret eder.

İnsanın bedeni ve bedenine takılan harika cihazlar, eşsiz duygular, onların mükemmel bir nizam ve ahenk içerisinde çalışmaları da onların sanatkârı olan Allah’a işaret ediyor.

Sonsuz rahmet ve mutlak adalet sahibi olan Allah, her hak sahibine hakkını veriyor, her hayvanın ruhuna göre elbise giydiriyor. Her cesede uygun bir ruhun tahsis edilmesi, başlı başına bir tevhid alametidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...